O biotopu
DomůPřírodní stanoviště7150

Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) (R2.4)

Struktura složení

Řídce zapojená nízkostébelná vegetace s dominujícími rašeliníky ze sekce Subsecunda a mechy čeledi Amblystegiaceae, zejména rodu Drepanocladus. V bylinném patře převažují hrotnosemenky - hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), ojediněle i kriticky ohrožená r. hnědá (R. fusca), a jiné šáchorovité rostliny, vyskytují se však často i rosnatky - r. anglická (Drosera anglica), r. prostřední (D. intermedia) a r. okrouhlolistá (D. rotundifolia) a plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata).

Ekologie

Trvale vlhké oligotrofní substráty zrašelinělých písků na okrajích vodních nádrží a v pískovnách, vzácněji minerálně chudá, mělká svahová prameništní rašeliniště na krystalinickém podloží.

Ohrožení

Odvodnění, zalesňování, samovolné zarůstání dřevinami, letecké hnojení, splachy z polí.

Ochrana

Extenzivní kosení nebo občasné mechanické narušování.

Rozšíření v ČR

Chebsko, Dokeská a Třeboňská pánev, jihozápadní okraj Českomoravské vrchoviny.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 7150 Depressions on peat substrates (Rhynchosporion)

Smaragd. - 54.6 White beak-sedge and mud bottom communities

CORINE. - 54.6 White beak-sedge communities

Pal. Hab. - 54.61 Nemoral bare peat communities

EUNIS. - D3.1/P-54.61 Nemoral bare peat communities

Fytocenologie. - Svaz Rhynchosporion albae Koch 1926: Sphagno subsecundi-Rhynchosporetum albae (Koch 1926) Rybníček in Rybníček et al. 1984

Fyziotyp. - PR Společenstva pramenišť a rašelinišť

Druhová kombinace


Bylinné patro

Agrostis caninapsineček psí
Carex demissaostřice skloněná
C. echinataostřice ježatá
C. nigraostřice obecná
C. paniceaostřice prosová
C. viridulaostřice pozdní
Drosera anglicarosnatka anglickáDg
D. intermediarosnatka prostředníDg
D. rotundifoliarosnatka okrouhlolistáDm
Hydrocotyle vulgarispupečník obecný
Juncus bulbosussítina cibulkatá
Lycopodiella inundataplavuňka zaplavovanáDg
Oxycoccus palustris s. lat.klikva bahenní
Rhynchospora albahrotnosemenka bíláDg Dm
R. fuscahrotnosemenka hnědáDg Dm
Utricularia minorbublinatka menší

Mechorosty

Drepanocladus exannulatussrpnatka bezkruhá
D. vernicosussrpnatka fermežováDg
Sphagnum contortumrašeliník modřínový
S. inundatumrašeliník splývavýDg
S. platyphyllumrašeliník širolistýDg
S. subsecundumrašeliník jednostrannýDg Dm

Literatura

Rybníček 1970, Rybníček in Rybníček et al. 1984.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.