O biotopu
DomůPřírodní stanoviště7210

Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) (M1.8)

Struktura složení

Vegetace vzhledu rákosin s dominancí mařice pilovité (Cladium mariscus). Zapojené porosty jsou druhově velmi chudé, protože v husté spleti plazivých oddenků mařice se další druhy bylin prosadí jen zřídka. Naproti tomu v rozvolněných porostech se uplatňují druhy rákosin a ostřicových porostů, např. ostřice vyvýšená (Carex elata), svízel bahenní (Galium palustre s. lat.), máta vodní (Mentha aquatica), rákos obecný (Phragmites australis) aj., a vzácněji také druhy kontaktních bazických slatinišť - ostřice Davallova (Carex davalliana), o. šupinoplodá (C. lepidocarpa), sítina uzlíkatá (Juncus subnodulosus), šášina rezavá (Schoenus ferrugineus) aj.

Ekologie

Přirozené výskyty jsou vázány na vápníkem bohaté zazemňující se slatiny, označované v Polabí lokálním názvem černavy. Kromě toho se porosty s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) vyvíjejí i na člověkem narušených a poté zamokřených plochách, např. v terénních sníženinách vzniklých těžbou zeminy pro stavbu železniční trati u Všetat. Vodní hladina se drží nad povrchem půdy často až do pozdního léta, ale některé lokality jsou, zvláště v sušších letech, zamokřeny jen krátkou dobu na jaře a poté vysýchají.

Ohrožení

Odvodňování, eutrofizace, přirozená sukcese slatinné vegetace, zarůstání stromy a keři.

Ochrana

Odstraňování náletových dřevin, případně kosení v několikaletých intervalech a regulace výšky hladiny podzemní vody.

Rozšíření v ČR

Pouze na čtyřech lokalitách v Polabí mezi Mělníkem a Lysou nad Labem (NPR Polabská černava, NPR Hrabanovská černava, PR Všetatská černava a u Čečelic).

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 7210 * Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae – prioritní stanoviště

Smaragd. - 53.3 Fen-sedge beds

CORINE. - 53.3 Fen-sedge beds

Pal. Hab. - 53.3 Fen-sedge beds

EUNIS. - D5.3 Fen-sedge (Cladium mariscus) beds without free-standing water

Fytocenologie. - Svaz Magnocaricion elatae Koch 1926 (viz také M1.7): Cladietum marisci Zobrist 1935

Fyziotyp. - VO Vodní a bažinná společenstva

Druhová kombinace

Carex davallianaostřice Davallova
C. elataostřice vyvýšená
C. lepidocarpaostřice šupinoplodá
Cladium mariscusmařice pilovitáDg Dm
Galium palustre s. lat.svízel bahenní
Juncus subnodulosussítina uzlíkatá
Mentha aquaticamáta vodní
Phragmites australisrákos obecný
Schoenus ferrugineusšášina rezavá

Literatura

Válek 1962, Husáková et al. 1988, Procházka et al. 1999, Sádlo & Červinka 2001.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.