O biotopu
DomůPřírodní stanoviště91D0

Rašelinné brusnicové bory (L10.2)

Struktura složení

Bory rašelinných půd s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestris) a přimíšeným smrkem ztepilým (Picea abies) nebo břízou pýřitou (Betula pubescens), případně b. bělokorou (B. pendula), v kontaktu s blatkovými bory bývá přimíšena i borovice blatka (Pinus rotundata). Stromové patro je na rozdíl od dvou následujících podjednotek plně zapojené a může dosahovat výšky až 25 m. Keřové patro je tvořeno stejnými druhy nižšího vzrůstu, k nimž přistupuje krušina olšová (Frangula alnus). Bylinné patro má zpravidla vysokou pokryvnost. Dominují v něm keříčky vřes obecný (Calluna vulgaris), rojovník bahenní (Ledum palustre) a Vaccinium spp. a zvláště na odvodněných rašeliništích je hojněji zastoupen bezkolenec modrý (Molinia caerulea). Ojediněle se vyskytují i vrchovištní druhy kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris s. lat.) a rašeliníky (Sphagnum spp.). V mechovém patře se dále vyskytují druhy rodů Dicranum, Hylocomium, Pleurozium a Polytrichum.

Ekologie

Rašelinné brusnicové bory představují závěrečné sukcesní stadium na vrchovištních rašeliništích nižších poloh. Původně se vyskytovaly asi jen na okrajích vrchovišť a přechodových rašelinišť. S postupujícím odvodňováním docházelo k přeměně původních rozvolněných blatkových a borovicových vrchovišť v zapojenější rašelinné brusnicové bory. Dnes se tyto bory vyskytují převážně na odvodněných vrchovištích a přechodových rašeliništích se silně rozloženou rašelinou, vzácně i na zrašelinělých minerálních půdách. Půdy jsou silně kyselé a mají velmi nízkou zásobu živin a bazických iontů. Hladina podzemní vody se nachází 30 cm pod povrchem a hlouběji.

Ohrožení

Odvodnění, těžba rašeliny, změna lesní kultury.

Ochrana

Udržování stávajícího vodního režimu.

Rozšíření v ČR

Třeboňsko, nižší části Šumavy, Chebsko, Dokesko a Českomoravská vrchovina a Hrubý Jeseník.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. 91D0 * Bog woodland – prioritní stanoviště (viz také R3.2, L9.2, L10.1, L10.3 a L10.4)

Smaragd. 44.A Birch and conifer mire woods (viz také R3.2, L9.2, L10.1, L10.3 a L10.4)

CORINE. 44.A2 Scots pine bog woods

Pal. Hab. 44.A2 Scots pine mire woods

EUNIS. G3.5/P-44.A2 Scots pine mire woods

Fytocenologie. Svaz Dicrano-Pinion (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962 (viz také L8.1 a L10.4): Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris Kleist 1929

Potenciální vegetace. 49 Komplex submontánních borových rašelinišť

Fyziotyp. BO Bory

Lesnická typologie. 0G Podmáčený smrkový bor (kromě 0G9), 0R Rašelinný bor (1 – borůvkový, 2 – rojovníkový) (viz také L10.3)

Geobiocenologie. 4–5 A 6 Pineta turfosa (rašeliništní bory) (viz také L10.3)

Druhová kombinace


Stromové a keřové patro

Betula pubescensbříza pýřitáDg
Frangula alnuskrušina olšováDg
Picea abiessmrk ztepilý
Pinus rotundataborovice blatka
P. sylvestrisborovice lesníDg Dm

Bylinné patro

Andromeda polifoliakyhanka sivolistá
Calluna vulgarisvřes obecný
Eriophorum angustifoliumsuchopýr úzkolistý
E. vaginatumsuchopýr pochvatý
Ledum palustrerojovník bahenní
Molinia caeruleabezkolenec modrý
Oxycoccus palustris s. lat.klikva bahenní
Vaccinium myrtillusborůvkaDm
V. uliginosumvlochyněDm
V. vitis-idaeabrusinkaDm

Mechorosty

Aulacomnium palustreklamonožka bahenní
Dicranum polysetumdvouhrotec čeřitýDg
Hylocomium splendensrokytník skvělý
Pleurozium schreberitravník SchreberůvDm
Polytrichum communeploník obecnýDg
P. strictumploník tuhý
Sphagnum capillifoliumrašeliník ostrolistý
S. fallaxrašeliník křivolistý
S. palustrerašeliník člunkolistý
S. russowiirašeliník statný

Literatura

Neuhäusl & Neuhäuslová 1965, Neuhäusl 1969, 1972a, b, 1975, Březina 1975, Rektoris et al. 1997.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.