O biotopu
DomůPřírodní stanoviště91D0

Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť (L10.3)

Struktura složení

Řídké porosty stromové nebo keřové borovice lesní (Pinus sylvestris) o zápoji zpravidla 50–60 % a výšce 8–12 m, vzhledově podobné blatkovým borům. Borovice tvoří i keřové patro, kde je k ní přimíšen smrk ztepilý (Picea abies). V bylinném patře dominují bezkolenec modrý (Molinia caerulea), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris s. lat.), objevují se i brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), vlochyně bahenní (V. uliginosum) a brusnice brusinka (V. vitis-idaea). Rojovník bahenní (Ledum palustre) je zastoupen, ale jen s nízkou pokryvností. Často jsou přítomny indikátory ovlivnění minerálně chudou vodou z podloží, např. ostřice šedavá (Carex canescens), o. plstnatoplodá (C. lasiocarpa), o. obecná (C. nigra), o. zobánkatá (C. rostrata), o. měchýřkatá (C. vesicaria), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Mechové patro tvoří rašeliníky (hlavně Sphagnum fallax a S. palustre) a lesní mechy (Dicranum polysetum, D. scoparium, Pleurozium schreberi a Polytrichum formosum), zatímco typické vrchovištní druhy jako např. Sphagnum magellanicum nebo S. rubellum chybějí.

Ekologie

Spíše než o ombrotrofní vrchoviště jde o závěrečnou vývojovou fázi minerotrofního rašeliniště, závislého na přísunu oligotrofní podzemní vody z pramenů nebo okolních vodních ploch, což se projevuje přítomností minerotrofních rostlinných druhů. Dochází k tvorbě rašeliny, ale její hloubka je spíš menší (průměrně 1 m, maximálně 2 m). Hladina podzemní vody během roku výrazně kolísá.

Ohrožení

Změny vodního režimu, odvodňování, těžba rašeliny.

Ochrana

Udržování existujícího vodního režimu.

Rozšíření v ČR

Dokeská pánev, Soos u Františkových Lázní, fragmentárně snad i v Třeboňské pánvi v okolí některých oligotrofních rybníků.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 91D0 * Bog woodland – prioritní stanoviště (viz také R3.2, L9.2, L10.1, L10.2 a L10.4)

Smaragd. - 44.A Birch and conifer mire woods (viz také R3.2, L9.2, L10.1, L10.2 a L10.4)

CORINE. - 44.A2 Scots pine bog woods

Pal. Hab. - 44.A2 Scots pine mire woods

EUNIS. - G3.5/P-44.A2 Scots pine mire woods

Fytocenologie. - Svaz Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933 (viz také R3.1, R3.2, R3.4 a L10.4): Eriophoro vaginati-Pinetum sylvestris Hueck 1931

Potenciální vegetace. - 49 Komplex submontánních borových rašelinišť

Fyziotyp. - PR Společenstva pramenišť a rašelinišť

Lesnická typologie. 0T - Chudý březový bor (viz také L10.1), 0R Rašelinný bor (1 – borůvkový, 2 – rojovníkový) (viz také L10.2)

Geobiocenologie. - 4 A 6 Pineta turfosa (rašeliništní bory) (viz také L10.2)

Druhová kombinace


Stromové a keřové patro

Picea abiessmrk ztepilý
Pinus sylvestrisborovice lesníDg Dm

Bylinné patro

Andromeda polifoliakyhanka sivolistá
Carex canescensostřice šedavá
C. lasiocarpaostřice plstnatoplodá
C. rostrataostřice zobánkatá
Eriophorum angustifoliumsuchopýr úzkolistý
E. vaginatumsuchopýr pochvatýDg Dm
Ledum palustrerojovník bahenníDg
Menyanthes trifoliatavachta trojlistá
Molinia caeruleabezkolenec modrýDm
Oxycoccus palustris s. lat.klikva bahenníDg
Vaccinium uliginosumvlochyně
V. vitis-idaeabrusinka

Mechorosty

Pleurozium schreberitravník Schreberův
Polytrichum formosumploník ztenčený
Sphagnum capillifoliumrašeliník ostrolistý
S. contortumrašeliník modřínový
S. fallaxrašeliník křivolistýDm
S. palustrerašeliník člunkolistý

Literatura

Neuhäusl & Neuhäuslová 1965, Neuhäusl 1969, 1972a, Neuhäusl in Rybníček et al. 1984, Stančík 1995.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.