O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

bukač velký (Botaurus stellaris)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

bukač velký (Botaurus stellaris)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

kriticky ohrožený (C1)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II, AEWA

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Nenápadně zbarvený pták velikosti bažanta. Nohy má kratší než jiní volavkovití ptáci. Obě pohlaví i mladí ptáci jsou stejně zbarveni. Pohybuje se nenápadně a velmi charakteristicky pomalým kráčením, při vyrušení strne v napjatém postoji. Letící pták má krk složen na hřbet a je nápadný žluto-hnědě zbarvenými částmi těla.

Žije ve starých rozsáhlých rákosinách s vodní hladinou, záplavových územích a mokřadech. Žije velmi skrytě a nenápadně, zjistitelný je podle nezaměnitelného hlasového projevu samce. Je tažný, část populace i přezimuje.

Celkové rozšíření

Populace bukače velkého celkově v Evropě klesá, v západní Evropě dokonce až o více než 50%. Avšak ve východní Evropě je populace stabilní, v Estonsku, Dánsku a Finsku dokonce o 20% vzrůstající.

Rozšíření v ČR

Početnost bukačů v České republice kolísá, má však sestupnou tendenci již od 20. let minulého století. V posledních desetiletích bylo hnízdění zjištěno na Třeboňsku, Českobudějovicku, u Dívčic, u České Lípy, Pohořelic na jižní Moravě a na Ostravsku. Počet hnízdících párů byl podle výsledků mapování hnízdního rozšíření ptáků odhadnut na 20-30 párů.

Ohrožení

Populace bukače velkého v ČR je dlouhodobě velmi nízká, pohybuje se v posledních 30 letech na úrovni kolem 30 párů. Pro bukače je typické značné kolísání početnosti, často z roku na rok. Je však otázkou, do jaké míry v posledních zhruba 20 letech toto kolísání „tlumí“ vliv změn prostředí (mizení litorálních porostů, vodních bezobratlých i drobných obratlovců) vyvolanými intenzifikací chovu ryb, která je pro druh hlavním ohrožujícím faktorem.

Péče o druh

Klíčovým opatřením na ochranu bukače velkého je zavedení rybničního hospodaření šetrného k přírodě na vybraných lokalitách – podpora vodní flóry, vodních bezobratlých, drobných rybek a obojživelníků a zamezení kolísání vodní hladiny v době hnízdění.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.