O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

volavka bílá (Egretta alba)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

volavka bílá (Egretta alba)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

kriticky ohrožený (C1)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

AEWA

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Velká, čistě bílá volavka, vysoká min. 1m. Zobák má žlutý, jen v hnízdním období s černým kořenem, celé nohy jsou černé. K hnízdění vyhledává velké rybníky s rozsáhlými porosty rákosin a křovitých vrb. Tažný druh. Zimuje v Africe a ve Středomoří. Stále častěji zimuje ve střední a západní Evropě.

Celkové rozšíření

Vyskytuje se ostrůvkovitě na většině evropského kontinentu, souvisleji jen v Maďarsku, na Ukrajině, kde je populace stabilní až rostoucí. V Bulharsku a v bývalé Jugoslávii hnízdí jen několik párů. Početnější jen na Ukrajině směrem na východ. Od konce 19.století došlo k značnému poklesu ve většině Evropy. Rozšíření volavky bílé v Evropě je limitováno existencí rozsáhlých, málo pozměněných mokřadů a klimatickými podmínkami.

Rozšíření v ČR

Volavka bílá zahnízdila v ČR ojediněle v roce 1949. Další zahnízdění je možné, jedinci ve svatebním šatu byly pozorovány opakovaně na Třeboňsku a na Střední nádrži vodního díla Nové Mlýny. V jižních Čechách došlo k několika pokusům o hnízdění, úspěšné vyhnízdění však doposud doloženo nebylo. Pravidelně zimuje a protahuje v počtu desítek jedinců na Českobudějovicku, Třeboňsku a Jižní Moravě.

Ohrožení

Početnost nehnízdících volavek bílých trvale roste a zejména koncem léta a na podzim se vytvářejí početná hejna, která loví v polích a na dnech velkých rybníků v době výlovů. Z hlediska ochrany druhu ovšem nebyly doposud na shromaždištích zaznamenány žádné problémy.

Péče o druh

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.