O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

čáp černý (Ciconia nigra)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

čáp černý (Ciconia nigra)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

kriticky ohrožený (C1)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II, AEWA

Bernská úmluva

příloha II

CITES

příloha II

Ekologie a biologie

Hnízdí na celém území ČR až po horní hranici lesa. Dává přednost rozsáhlejším lesům smíšeným, listnatým i jehličnatým. Potravu získává v tůních a malých potocích. Čáp černý má svrchní část těla černohnědou se zelenavým kovovým leskem a bílé břicho. Zobák a nohy jsou červené. Hnízdí jednotlivě na stromech. Zimuje v Africe jižně od Sahary, vzácně ve Středomoří.

Celkové rozšíření

Rozšířen z centrální Evropy po sibiřskou tajgu až po SV Čínu a Koreu. Chybí na britských ostrovech, v Irsku, Skandinávii, i větší části Francie. Na začátku 20. století druh vymizel z části střední Evropy, ve 30. letech začal opět znovu osídlovat původní území. Početnost stoupá v Bělorusku, Litvě, Polsku, Slovensku, Španělsku, České republice.

Rozšíření v ČR

Přibližně od padesátých let minulého století se čápi černí začali šířit západním směrem. Od sedmdesátých do konce osmdesátých let stoupla početnost o 50%. V současnosti je rozšířen na většině území od nížin po střední polohy a jeho početnost je odhadována na 300–400 párů.

Ohrožení

Růst populace čápa černého v ČR se v posledních desetiletích zřejmě zastavil, což je dáno jednak postupným naplněním kapacity území (jsou obsazeny všechny vhodné oblasti, které jsou charakterizovány zejména dostatkem potravy a možností ke hnízdění, tj. existencí lesních porostů se staršími stromy) a zároveň pokračující fragmentací lesních porostů způsobenou těžební činností v mýtních porostech a zčásti také likvidací následků opakovaných rozsáhlých větrných kalamit. Tomuto trendu bude třeba věnovat zvýšenou pozornost v dalších etapách monitoringu a při jeho potvrzení navrhnout potřebná opatření. Varovným signálem je situace v PO Soutok-Tvrdonicko a obecně v lužních lesích jižní Moravy, kde populace od 70.–80. let minulého století trvale klesá. Příčinou zde byly zejména vodohospodářské úpravy na jižní Moravě a postupné odtěžování starých lesních porostů. V této oblasti zatím nebyly zjištěny žádné adaptace typu hnízdění v menších lesících apod., které jsou známy z jiných oblastí ČR. Také hnízdní úspěšnost je trvale velmi nízká a je způsobená především vyrušováním při lesních pracích. Zároveň je třeba konstatovat, že v mnoha oblastech jsou místní populace stabilizované. Velmi často čápi černí hynou nárazem do elektrického vedení nebo v důsledku zasažení elektrickým proudem.

Péče o druh

Trvalou pozornost je třeba věnovat zabezpečování elektrických vedení v krajině. V neposlední řadě by bylo vhodné zhodnotit stav rybích populací v nejvýznamnějších oblastech hnízdění čápa černého v ČR. Významným zjištěním posledních let je potvrzení usazování našich mláďat v dospělosti ve vzdálenosti řádově desítky kilometrů od místa narození. Pro ptačí oblasti, v nichž je čáp černý předmětem ochrany, vládní nařízení stanovují podmínky, za jakých lze provádět těžbu a další lesní práce v okolí hnízd.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.