O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

čáp bílý (Ciconia ciconia)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

čáp bílý (Ciconia ciconia)

Kategorie zákonné ochrany

Ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

kriticky ohrožený (C1)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II, AEWA

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Velký, 1m vysoký pták. Většina těla je bílá, jen konce křídel a zadní část jsou černé. Zobák je červený, u mladých ptáků černý. Krk je v letu natažen rovně dopředu (na rozdíl od volavek, které mají krk stočený a položený na hřbetě). Hnízdním prostředím čápa bílého je rovinatá otevřená krajina s loukami, potůčky a vodními nádržemi. Původně obývali čápi bílí jen nížiny, později osídlili i střední a vyšší polohy. Je tažný, zimuje jižně od Sahary. Na hnízdiště přilétá na přelomu března a dubna.

Celkové rozšíření

Rozšířen ve většině evropských zemí mimo britské ostrovy, Skandinávii. Populace poklesla od 50. do 80. let v Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Švédsku a Itálii. Důvod: nevhodné obhospodařování, ztráta biotopu, zmenšení potravní základny, situace na tahu a zimovištích.

Rozšíření v ČR

Hnízdí na většině území ČR. Většina párů hnízdí v lidských sídlištích, asi pětina celostátní populace hnízdí v několika koloniích v lužních lesích jižní Moravy. Od prvního sčítání ve třicátých letech byl zjištěn mírný nárůst početnosti. Ptáci začali hnízdit i ve vyšších polohách. Populace je považována za stabilní. Monitoring druhů přílohy I se u čápa bílého věnuje zejména hnízdním koloniím jižní Moravy.

Ohrožení

Negativní vliv má stále větší tlak ze strany člověka na využívání krajiny na hnízdištích, migračních trasách (např. úhyny na stožárech elektrického vedení) a zimovištích. Ztráty na mláďatech, způsobované v některých letech chladným počasím v VI. a VII. a pády hnízd, nejsou z dlouhodobého hlediska významné. Na Břeclavsku a Hodonínsku hnízdí čápi také v sídlech a otevřené krajině v okolí rybníků a i zde dochází k poklesu počtu párů.

Péče o druh

Doporučuje se vytipovat a následně zabezpečit rizikové úseky elektrického vedení 22 kV v oblasti dolního Pomoraví a Podyjí.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.