O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

luňák hnědý (Milvus migrans)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

luňák hnědý (Milvus migrans)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

kriticky ohrožený (C1)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II

Bernská úmluva

příloha II

CITES

příloha II

Ekologie a biologie

Přibližně velký jako káně, v letu patrný obloukovitě vykrojený ocas. Obývá lužní lesy, nížiny až pahorkatiny s lesy prostoupenými pastvinami a poli. Vždy je v blízkosti větší vodní plocha, nebo i řeka. Potravu sbírá u vody, často z hladiny. Živí se drobnými rybami, savci, ptáky i hmyzem. Zimuje v tropické a jižní Africe.

Celkové rozšíření

Hnízdí od Skandinávie a Finska na severu po Středomoří. Chybí jen v Británii, Irsku a Dánsku. Mimo Rusko hnízdí největší počet luňáků hnědých ve Španělsku, Francii, Německu a Švýcarsku. V těchto oblastech je populace celkově stabilní, ve východní Evropě klesající.

Rozšíření v ČR

Hnízdí sporadicky ve velkých rybničnatých oblastech (jižní Čechy, lužní lesy na jižní Moravě). Od 80. let se počet hnízdících párů na jižní Moravě začal zvyšovat až na 50 párů v letech 1985 -89. V současné době hnízdí na území celé ČR několik desítek párů, přičemž jihomoravská populace tvoří více než polovinu celkové početnosti.

Ohrožení

Hlavními ohrožujícími faktory pro luňáka hnědého jsou ztráta hnízdních biotopů při lesních těžbách, vyrušování lesními pracemi (popř. další formy antropického vyrušování) a úhyny na vedeních VN 22 kV. Stále ještě hrozí přímé pronásledování (především v okolí bažantnic a v polních honitbách s drobnou zvěří) a otravy karbofuranem. Z České republiky sice dosud není znám potvrzený případ otravy luňáka hnědého, ale tento druh jako částečný mrchožrout je ohrožen velmi významně. Potenciální hrozbu představují záměry na výstavbu větrných elektráren v bezprostřední blízkosti tradičních hnízdišť (tj. především okresy Břeclav, Znojmo a Hodonín).

Péče o druh

Účinná ochrana luňáka hnědého u nás by měla být založena především na intenzivním monitoringu (navrhuje se rozšířit monitoring na další oblasti), důsledné individuální ochraně jednotlivých hnízdišť před veškerými možnými rušivými zásahy (ve spolupráci orgánů ochrany přírody s pracovníky lesního provozu) a osazení nejrizikovějších tras elektrických vedení 22 kV funkčními zábranami.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.