O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

luňák červený (Milvus milvus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

luňák červený (Milvus milvus)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

kriticky ohrožený (C1)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II

Bernská úmluva

příloha II

CITES

příloha II

Ekologie a biologie

Velikost těla jako káně, křídla delší a užší, ocas dlouhý s hlubokým vykrojením. Zbarvení rezavě červené, dospělí ptáci mají světlou hlavu. Hnízdním prostředím jsou hlavně listnaté lesy, které se střídají s pastvinami, loukami, poli a údolími řek. Živí se uhynulými živočichy, loví též obratlovce a hmyz. Je tažný, zimuje ve Středomoří, vzácně i přezimuje.

Celkové rozšíření

Obývá jihozápad palearktické oblasti. Východně od Kavkazu mizí. Většina evropské populace je soustředěna ve Španělsku, Francii a Německu. Vývoj početnosti populace se v jednotlivých evropských zemích liší. V 80. a 90. letech vzrostla početnost ve Švédsku a Německu, zatímco ve Španělsku a Balkánském poloostrově klesá od 60. let.

Rozšíření v ČR

Vázán na staré listnaté lesy v nížinách až pahorkatinách, střídané loukami. Živí se hmyzem a drobnými obratlovci. Hnízdí na vysokých stromech. Na území ČR hnízdí od roku 1976, v dalších desetiletích počet hnízdění mírně přibývá především ve středních, západních a jižních Čechách a jižní Moravě. Početnost populace v celé ČR je odhadována do 100 párů.

Ohrožení

Hlavními ohrožujícími faktory pro luňáka červeného jsou ztráta hnízdních biotopů při lesních těžbách, vyrušování lesními pracemi (popř. dalšími formami antropického rušení) a úhyny na vedeních VN 22 kV. Stále ještě hrozí přímé pronásledování (především v okolí bažantnic a v polních honitbách s drobnou zvěří) a otravy karbofuranem. Z ČR sice dosud není znám potvrzený případ otravy luňáka červeného, ale tento druh je jako částečný mrchožrout ohrožen velmi významně; je znám případ z bezprostřední blízkosti PO Soutok-Tvrdonicko na rakouském území. Potenciální hrozbu představují záměry na výstavbu větrných elektráren v bezprostřední blízkosti tradičních hnízdišť (zejména v okresech Břeclav, Znojmo a Hodonín).

Péče o druh

Účinná ochrana luňáka červeného u nás by měla být založena především na intenzivním monitoringu (bylo by vhodné rozšířit monitoring na další oblasti), důsledné individuální ochraně jednotlivých hnízdišť před veškerými možnými rušivými zásahy (ve spolupráci orgánů ochrany přírody s pracovníky lesního provozu) a osazení nejrizikovějších tras elektrických vedení 22 kV funkčními zábranami. Rostoucí počty luňáků červených na podzimním a zimním shromaždišti v PO Soutok-Tvrdonicko pravděpodobně odrážejí nárůst severnějších populací, především německých. Původ ptáků na nocovišti by si však vyžadoval dalšího studia. Fluktuace v jednotlivých letech jsou zřejmě dány především gradačním cyklem drobných hlodavců na lovištích v Rakousku, popř. jejich dostupností v závislosti na sněhové pokrývce. Početnost luňáka červeného v PO Doupovské hory pravidelně splňuje kritérium pro zařazení druhu mezi předměty ochrany.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.