O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

moták pilich (Circus cyaneus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

moták pilich (Circus cyaneus)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

kriticky ohrožený (C1)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II

Bernská úmluva

příloha II

CITES

příloha II

Ekologie a biologie

Znatelně menší a štíhlejší než káně s charakteristickým způsobem letu. Samec je zbarven popelavě šedě, samice je tmavě hnědá. Kolem obličejové části je zřejmý tzv. závoj. Obě pohlaví mají čistě bílý kostřec. Loví v otevřené krajině, hnízdí na loukách, rašeliništích, pasekách i v lesích.

Celkové rozšíření

Rozšířen na většině evropského území, nehnízdí na Balkáně, v Itálii, Švýcarsku a Rakousku.

Většina hnízdící populace obývá Švédsko, Finsko, Rusko a Francii. Celková evropská populace se snižuje v důsledku vysušování, zalesňování a intenzivního zemědělského využívání krajiny. Tendence zvyšování početnosti byla zjištěna jen na nizozemských ostrovech v Severním moři.

Rozšíření v ČR

V České republice hnízdí roztroušeně od nížin po cca 900 m.n. m. v počtu asi 30-50 párů, přičemž dochází k dlouhodobému úbytku početnosti. Zimující ptáci se zdržují především v zemědělské krajině, lesnatým oblastem se vyhýbají. Dosud jediný odhad zimní početnosti, 700–1 000 ex., je již více než 20 let starý. Meziročně však počet zimujících ptáků značně kolísá, zřejmě v závislosti na početnosti a dostupnosti vhodné potravy a na situaci na severských hnízdištích. Hlubší analýza zimní početnosti nebyla v ČR nikdy provedena.

Ohrožení

Na úbytku se pravděpodobně značně podílí predace hnízd liškami a prasaty divokými. Významný a dlouhodobý vliv na úspěšnost hnízdění mají zřejmě také lesní práce prováděné při údržbě lesních porostů (probírky, vyžínání trávy na lesních pasekách a sázení stromků). Ilegální odstřel je dalším rizikovým faktorem.

Péče o druh

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.