O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

chřástal kropenatý (Porzana porzana)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

chřástal kropenatý (Porzana porzana)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II, AEWA

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Velký jako kos, má krátký zobák a zelenavé nohy. Vrchní část těla je hnědá s bílým a černým skvrněním, spodina je zbarvena šedě. Po stranách břicha má nápadné příčné pruhování.

Hnízdním prostředím tohoto skrytě žijícího ptáka jsou bažiny s nepříliš vysokou hustou vegetací - porosty ostřic nebo jiných vodních rostlin, méně často i orobince nebo rákosu.

Celkové rozšíření

Chřástal kropenatý je rozšířen řídce téměř v celé Evropě v poměrně velké celkové početnosti více než 120 000 párů. Populace byla jak v období 1970–1990, tak 1990–2000 stabilní. Klíčové populace sídlí ve východní Evropě – Bělorusku, Rumunsku, Rusku a na Ukrajině – a podílejí se na evropské populaci 90 %. Významné počty párů hnízdí též v Pobaltí a Polsku. Na EU připadá pouhých 12–14 % evropské populace.

Rozšíření v ČR

Rozšíření chřástala kropenatého není zřejmě dostatečně známé. Druh hnízdí v několika desítkách párů rozptýleně až ostrůvkovitě po území ČR od nížin do vyšších poloh (na Šumavě do 750 m n. m.), avšak hnízdění se daří prokázat jen výjimečně. Početnost značně kolísá. Nejvýznamnějšími současnými hnízdními oblastmi jsou Českomoravská vrchovina, Polabí (Královéhradecko, Pardubicko, Nymbursko), jižní Čechy a snad i jižní Morava (Břeclavsko, Hodonínsko). Další lokality se nacházejí hlavně na Chebsku, v Doupovských horách, Poodří a na Ostravsku.

Ohrožení

Pro výskyt chřástala kropenatého je rozhodujícím faktorem stav vody na stanovištích. Lokalita musí být trvale zaplavena a výška vodní hladiny nesmí kolísat. Důležitá je přítomnost přirozených přechodů litorálu v různé míře podmáčené louky. Naopak negativním faktorem je šíření terestrických rákosin na úkor porostů ostřic, zblochanů, sítin apod.

Péče o druh

V obou ptačích oblastech (Žehuňský rybník-Obora Kněžičky, Bohdanečský rybník), v nichž je chřástal kropenatý předmětem ochrany, tento druh nesplnil kritérium. Nízká početnost byla zaznamenána i v dalších tradičních oblastech (např. PO Soutok-Tvrdonicko a PO Třeboňsko), naopak situace druhu v PO Rožďalovické rybníky a zejména na Českomoravské vysočině byla poměrně příznivá. Při monitoringu se ovšem jedná o zjišťování volajících, tedy hlavně nespářených samců, což nemusí korespondovat s počtem hnízdících párů.

Výskyt druhu lze podpořit udržováním přechodů litorálu v podmáčené louky a kosením těchto luk, prohlubováním stávajících či vytvářením nových tůněk při březích rybníků, prosekáváním či prošlapáváním průseků v rákosinách a omezováním kolísání vodní hladiny.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.