O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II, AEWA

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Je velký asi jako holub s dlouhýma tenkýma nohama, černý zobák je ohnut nahoru. Zbarvení je kontrastně černobílé. Horní část hlavy, krk vzadu, šikmé pruhy na zádech a v křídlech jsou černé, zbytek bílý.

Jeho hnízdním prostředím jsou mořské břehy, obnažené písčiny, slaná jezera, ve střední Evropě pak okraje rybníků nebo jejich dna při vypuštění. Hnízdí jednotlivě i v malých koloniích. Ze zimovišť přilétá v III. a IV., hnízdiště opouští v VII.–VIII.

Celkové rozšíření

Tenkozobec opačný obývá ostrůvkovitě větší část Evropy v poměrně malé populaci, odhadnuté k roku 2000 na 38 000–57 000 párů. Z nich pak 30 500–37 000 párů hnízdí na území EU. Nejméně 70 % populace (22 700–26 100 párů) v EU připadá na 4 členské státy –Nizozemí, Německo, Španělsko a Dánsko. V období 1970–1990 početnost tenkozobce opačného v Evropě výrazně narostla, v letech 1990–2000 se stabilizovala.

Rozšíření v ČR

Tenkozobci vcelku pravidelně hnízdí v jižních Čechách, zejména na Českobudějovicku. V letech 1990–2007 bylo hnízdění (1–6 párů) doloženo v 10 letech (8x Českobudějovicko, 2x Třeboňsko) a ve zbývajících letech byly pravidelně zaznamenávány výskyty v hnízdní době, takže není vyloučeno, že některá další hnízdění nebyla zaregistrována. Ve stejném období tenkozobci také 3x zahnízdili na jižní Moravě.

Ohrožení

Vyhledem k tomu, že tenkozobci hnízdí převážně na dnech vypuštěných nebo částečně vypuštěných rybníků, největší ohrožení pro ně představuje zaplavení hnízd při opětovném napuštění rybníka nebo silných deštích.

Péče o druh

Od roku 1990 hnízdí tenkozobci opační dosti pravidelně v jižních Čechách (hlavně na Českobudějovicku), nejčastěji v počtu 1–2 páry, nejvíce 6 párů. Třikrát zahnízdili v uvedeném období také na jižní Moravě.

Ochrana druhu spočívá zejména v dohodě s rybáři, aby se nezvyšovala hladina vody po dobu hnízdění. Důležitá je také kontrola hnízdišť při silných či dlouhotrvajících deštích a zajištění hnízd ohrožených zaplavením.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.