O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

pro území ČR vymizelý (RE)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Dytík úhorní je pták velikosti holuba se silným zobákem, žlutýma dlouhýma nohama a výraznýma žlutýma očima. Samec a samice se od sebe vzhledově neliší

Dytík obývá suché a teplé oblasti. V našich podmínkách hnízdí obvykle v úhorech a polních kulturách s řídkou a nízkou vegetací, ale také ve vinicích, v pískovnách apod. Na hnízdištích se dytíci zjara ozývají hlavně navečer a brzy zrána, ovšem při nízké populační hustotě může být hlasová aktivita velmi omezená. Dytík je v našich podmínkách tažný pták, na hnízdištích se vyskytuje od začátku IV. do VIII. až IX., jinak od III. do X. až XI., výjimečně i v XII.

Celkové rozšíření

Dytík úhorní je ostrůvkovitě rozšířen v jižní polovině Evropy. Jeho početnost zaznamenala v období 1970–1990 značný pokles a tento trend pokračoval i v období 1990–2000. Klíčovou oblastí poměrně malé evropské populace odhadované na 46 000–78 000 párů, je Španělsko s 30 000–40 000 páry. V řádu tisíců párů se dále vyskytuje ještě ve Francii, Portugalsku, Rusku a Turecku. V členských státech EU hnízdí kolem 80 % evropské populace.

Rozšíření v ČR

V minulosti (na konci 19. a v 1. polovině 20. století) dytík úhorní hnízdil na území České republiky pravidelně. Hlavními oblastmi výskytu byly Polabí od Lysé nad Labem po ústí Ohře a jižní Morava mezi Znojmem a Brnem a na Hodonínsku. Poslední hnízdění bylo prokázáno v roce 1995, proto je druh v Červeném seznamu ČR zařazen mezi druhy vymizelé.

Ohrožení

Péče o druh

Několikaleté systematické pátrání po dytíkovi úhorním na jeho posledních hnízdištích na Znojemsku nepřineslo žádný výsledek. Hnízdění nenaznačují ani ojedinělá pozorování z dalších částí ČR. Dytík úhorní je proto i nadále považován za druh, který je na území ČR vymizelý.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.