O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

racek černohlavý (Larus melanocephalus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

racek černohlavý (Larus melanocephalus)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II, AEWA

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

O něco větší než racek chechtavý, kterému je jinak velmi podobný. Liší se od něho černou hlavou, přičemž černá barva dosahuje vzadu až do poloviny krku. Nad a pod okem jsou nažloutlé skvrny.

Hnízdí především na mořském pobřeží v blízkosti vody na plochách se nízkou vegetační pokryvností.

Racek černohlavý hnízdí v koloniích, v našich podmínkách především na ostrůvcích rybníků a větších vodních nádrží, výlučně v koloniích racka chechtavého (Larus ridibundus). Na hnízdištích se racci černohlaví vyskytují od konce III. do konce VII. Některé páry začínají hnízdit ve 2. dekádě IV., většina ve 3. dekádě IV. a 1. dekádě V. Několikrát bylo zaznamenáno hnízdění smíšených párů racka černohlavého a racka chechtavého.

Celkové rozšíření

Racek černohlavý hnízdí pouze na území Evropy a Turecka. Původně byl jeho areál omezen jen na severní pobřeží Černého a Egejského moře. Od poloviny 20. století se hranice areálu začala posouvat k západu a druh postupně osídlil ostrůvkovitě téměř celou Evropu s výjimkou Skandinávie. Po rychlém růstu populace v období 1970–1990 pokračoval vzestup početnosti v řadě států i v letech 1990–2000. Stabilní však zůstala jádrová populace na Ukrajině, čítající kolem 90 % z celkového počtu párů, který je odhadován na 120 000–320 000 párů. Na území EU hnízdí 7 600–8 900 párů, tj. 2,8–6,3 % evropské populace racka černohlavého. Změny areálu, tahové poměry i zimoviště druhu jsou velmi dobře dokumentovány díky rozsáhlému kroužkování barevnými kroužky.

Rozšíření v ČR

Racek černohlavý hnízdí v ČR pravidelně pouze na 3 hnízdištích – Střední nádrži VDNM, Chomoutovském jezeru v Litovelském Pomoraví a rybnících na Karvinsku (od roku 2006 2 lokality). Jednotlivé páry příležitostně zahnízdí i v jiných oblastech. Početnost celostátní populace v posledních letech kolísá kolem 20 hnízdících párů.

Ohrožení

Početnost racka černohlavého na 3 tradičních hnízdištích neustále kolísá, takže druh stále nesplňuje kritéria pro zařazení mezi předměty ochrany ptačích oblastí. Na základě stávající celostátní početnosti by racek černohlavý měl být zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. Vzhledem k jeho vazbě na kolonie racka chechtavého, představuje pro něho prudké snižování početnosti racka chechtavého v ČR vážné ohrožení.

Péče o druh

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.