O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

rybák černý (Chlidonias niger)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

rybák černý (Chlidonias niger)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II, AEWA

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Je velký asi jako kos, ale tělo je štíhlejší, křídla dlouhá a úzká a ocas má vykrojený. Ve zbarvení převládá tmavá až černá, jen spodní ocasní krovky a spodek křídel je bílý.

Rybák černý hnízdí v koloniích (většinou do 20 párů), někdy i jednotlivě na rybnících a vodních nádržích s bohatou vodní vegetací. Hnízda jsou hromádky rostlinného materiálu plovoucí na vodě. Při silném větru bývají často rozbita silným vlnobitím. V 80. letech na Třeboňsku opakovaně hnízdil na umělých podložkách z pěnového polystyrenu. Na hnízdištích se rybák černý vyskytuje od V. do VII. Početně protahuje od konce IV. a hlavně v V., někdy ve více než stokusových hejnech. Podzimní průtah, který začíná již v VII. a vrcholí v VIII. a IX., je slabší a ani hejna nedosahují velikosti jako na jaře. Výjimečně se jednotliví ptáci zdrží až do XI.

Celkové rozšíření

Rybák černý je rozšířen ostrůvkovitě téměř v celé kontinentální Evropě, s klíčovými populacemi v její východní části. Z poměrně velkého počtu 83 000–170 000 párů plných 60 % hnízdí v Rusku a dalších 20 % v Bělorusku a na Ukrajině. Na zbytek Evropy připadá pouhých 15 000–22 000 párů a z nich více než 90 % hnízdí na území EU, nejvíce v Polsku (4 000–5 000 párů) a Pobaltských státech (celkem 6 000–10 000 párů). V období 1970–1990 evropskou populaci postihl mírný pokles, který ve většině areálu pokračoval také v letech 1990–2000.

Rozšíření v ČR

V ČR rybák černý vždy hnízdil jen v menších počtech, ale pravidelně. V posledních letech však došlo k výraznému úbytku až k vymizení tohoto druhu na našem území. Od roku 2001, kdy naposledy hnízdil na Třeboňsku (jediná lokalita s doloženým hnízděním při mapování v období 2001–2003), bylo hnízdění potvrzeno pouze na rybníku Řežabinec na Písecku (2006 2–3 páry). Nejpravidelnější výskyty v době hnízdění jsou hlášeny z Českobudějovicka, Poodří a Náměšťských rybníků.

Ohrožení

Rybák černý je v ČR bezprostředně ohrožen vymizením. Monitoring potvrdil zánik hnízdišť na Třeboňsku, v naší nedávné největší hnízdní oblasti. V tříleté periodě 2005–2007 bylo v celé ČR prokázáno jediné (neúspěšné) hnízdění 2 až 3 párů. Ubývání druhu je spojeno především s intenzifikací rybničního hospodaření, nevhodným vyhrnováním rybníků, mizením plovoucí vegetace a omezením potravní nabídky. Vzhledem k tomu, že na řadě lokalit vhodné podmínky zůstaly zachovány, jsou patrně příčiny úbytku složitější a ne zcela jasné. Hnízda bývají často zaplavena stoupající vodou nebo zničena vlnobitím.

Péče o druh

Za současné situace je důležité na každém zjištěném hnízdišti zamezit nadměrnému kolísání vodní hladiny, minimalizovat rušení a hnízdiště z bezpečné vzdálenosti kontrolovat po celou dobu hnízdění. Na vhodných lokalitách lze doporučit instalaci umělých hnízdních podložek.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.