O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

výr velký (Bubo bubo)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

výr velký (Bubo bubo)

Kategorie zákonné ochrany

Ohrožený

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

příloha II

Ekologie a biologie

Naše největší sova, výrazná jsou pera ve tvaru oušek na poměrně veliké hlavě. Má oranžové oči, celkové zbarvení je žlutohnědé s tmavými skvrnkami na celém těle.

Výr velký je schopen využít rozmanité typy prostředí od pouští po severské jehličnaté lesy. Základní podmínkou je možnost úkrytu ve skalách, v balvanech nebo i v menších lesních porostech. Může se přizpůsobit i sekundárně vzniklým lokalitám např. v kamenolomech nebo na zříceninách hradů a to i v blízkosti lidí.

Ideálními hnízdními biotopy výra velkého u nás jsou zarostlé skalnaté stráně v údolích řek s volným výletem z hnízdiště do sousední zemědělské krajiny a kamenito-balvanité stráně větších lesních celků. Hnízdiště mohou být obsazována stejným párem po řadu let, ale podrobné výzkumy ukazují, že často tomu tak není, zvláště ve výry hustě osídlených oblastech. Velikost okrsku se mění v průběhu roku. Jak telemetrie, tak rozbory potravy prokázaly, že lovecké revíry výrů se překrývají.

Samec i samice vydávají celoročně různé typy hlasů. Typické teritoriální houkání samce (příp. méně nápadný hlas samice) lze registrovat po celý rok, nejčastěji od podzimu až do jara. Nejvyšší aktivity ale dosahuje během krátkého období několika týdnů zvláště v I. a II. Teritoriálním hlasem se výr začíná ozývat již v odpoledních hodinách během dne a za soumraku (I.–III.), s přestávkami pak i v průběhu noci. Před půlnocí hlasová aktivita ustává, před rozedněním se opět zvyšuje. Během toku se výr může ozvat až několiksetkrát. Průběh a intenzita hlasové aktivity jsou značně variabilní. Houká-li výr v době péče o mláďata (IV., V.), pravděpodobně se jedná o nehnízdícího jedince.

Celkové rozšíření

Výr velký se vyskytuje téměř v celé Evropě, která se na světovém areálu druhu podílí necelou čtvrtinou. Jeho populace je poměrně malá, 19 000–38 000 párů. V období 1970–1990 ji postihl velký úbytek, zatímco v letech 1990–2000 stavy ve většině evropských zemí narůstaly nebo byly stabilní. Nicméně početnost zřejmě zůstala pod úrovní předcházející úbytku. Největší populace obývají Rusko (3 000–5 500 párů), Španělsko (2 500–10 000 párů), Turecko (3 000–6 000 párů) a Finsko (2 000–3 000 párů). Na území EU hnízdí 10 000–21 000 párů, tj. přibližně polovina evropské populace.

Rozšíření v ČR

Výr velký hnízdí na většině území ČR, téměř však chybí ve středočeských, východočeských a jihomoravských nížinách a také ve vrcholových partiích hor. Jeho početnost byla v období 2001–2003 odhadována na 600–900 párů.

Ohrožení

Z výsledků kroužkování vyplývá, že nejvýznamnějšími příčinami úhynů výrů jsou zabití elektrickým proudem a srážky s dopravními prostředky. Stále ještě přetrvává i nezákonný odstřel a vybírání hnízd. Častá jsou neúspěšná hnízdění, jejichž hlavní příčinou je rušení člověkem; často jsou snůšky opouštěny z důvodu neúmyslného rušení při těžbě v nejbližším okolí hnízda. Vzhledem k dlouhověkosti výrů se může nízká úspěšnost hnízdění projevit s časovým odstupem.

Péče o druh

Hlavními opatřeními na ochranu výra velkého je omezení rušivých činností v okolí obsazených lokalit v době toku a hnízdění (lesní práce, turistika, horolezectví aj.) a zabezpečování sloupů elektrického vedení. Důležitý je soustavný monitoring hnízdišť, ovšem bez přímé kontroly hnízd v období inkubace a přítomnosti malých mláďat.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.