O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Je zbarven podobně jako strakapoud prostřední, ale celkově je o něco větší. Zadní polovina hřbetu je bílá a chybí mu velké bílé skvrny na ramenech. Samice má temeno hlavy černé.

Strakapoud bělohřbetý je typickým druhem pralesovitých bukových nebo smíšených porostů. Je schopen hnízdit také ve starých (zpravidla 100 a více let) bukových nebo smíšených hospodářských lesích. Základní podmínkou je přítomnost dostatečného množství odumírajících nebo odumřelých stromů, zlomů a torz, na kterých nachází potravu a v kterých si tesá dutinu.

Na hnízdištích se ptáci objevují již v II. a III., ale trvale je obhajují od začátku IV. do poloviny VI. v závislosti na klimatických podmínkách. Nejoptimálnějším obdobím pro monitoring jsou měsíce IV. a V. Ptáci intenzivně bubnují v IV. (někdy bubnuje i samice), v 2. polovině V. páry krmí mláďata, takže se dají snadno zjistit při sběru potravy a pokud se pozorovatel dostane zhruba do 50 m od dutiny, ptáci často varují.

Celkové rozšíření

Strakapoud bělohřbetý se vyskytuje zejména ve východní Evropě a v dalších evropských státech jen ostrůvkovitě. Jeho početnost byla odhadnuta na 180 000–550 000 párů, přičemž velký rozptyl odhadu je dán velice hrubým odhadem ruské populace (150 000–500 000 párů). Ze zbývajících 30 000–50 000 párů připadajících na zbytek Evropy zhruba polovina (16 000–24 000 párů) hnízdí v Rumunsku a na celém území EU pak čtyři pětiny (25 000–39 000 párů). Evropská populace je dlouhodobě stabilní.

Rozšíření v ČR

Strakapoud bělohřbetý je v ČR nejvzácnějším druhem šplhavce. Jádrovou oblastí jeho výskytu jsou karpatská pohoří východní Moravy – Slezské Beskydy, Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy, Javorníky, Hostýnské vrchy, Vizovické vrchy, Chřiby a Bílé Karpaty. Mimo tato pohoří sídlí malá populace jen na Šumavě. Jednotlivé záznamy z hnízdní doby pocházejí z více než 10 dalších lokalit, nejen v pohraničních horách, ale i ve vnitrozemí, včetně Prahy a okolí. Početnost druhu je odhadnuta na 150–250 párů.

Strakapoud bělohřbetý je v ČR nejvzácnějším druhem šplhavce, jehož zařazení mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožený i mezi ohrožené druhy v Červeném seznamu ptáků České republiky je zcela oprávněné. Jeho jádrovou oblastí jsou karpatská pohoří východní Moravy. Mimo tato pohoří sídlí malá populace jen na Šumavě. Kromě 3 ptačích oblastí, ve kterých je strakapoud bělohřbetý předmětem ochrany, splňují kritéria také Chřiby a Bílé Karpaty. Druh má poměrně stabilní rozšíření, jeho početnost však přinejmenším v pohořích beskydské oblasti místy mírně klesá.

Ohrožení

Hlavní ohrožení pro něho představuje těžba ve starých bučinách a smíšených porostech, holosečný způsob hospodaření v hospodářských lesích a odstraňování odumírajících a odumřelých stromů a torz z porostů.

Péče o druh

Účinná ochrana by měla spočívat v ochraně zbytků pralesovitých porostů a dlouhodobě neobhospodařovaných lesů, minimalizaci fragmentace lesů a preferenci podrostního a zvláště pak výběrného způsobu hospodaření s cílem vytvořit druhově i věkově rozrůzněné lesy. Velmi důležité je ponechávání dostatečného počtu stromů v porostech k úplnému dožití a také suchých a trouchnivějících stojících i padlých stromů a jejich torz až do fáze rozpadu.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.