O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Velikostí i tvarem těla připomíná strakapouda velkého. Hřbet a břicho jsou bílé, boky a křídla jsou černě pruhované. Samci mají na temeni žlutou skvrnu.

Prostředím datlíka tříprstého jsou staré horské lesy, především smrkové nebo i smíšené, jak pralesního charakteru, tak dlouhodobě sporadicky obhospodařované či ponechávané bez zásahů, často s vyšším zastoupením jedle.

Hnízdo bývá většinou v dutině jehličnatého stromu (smrk, jedle), buď zesláblého chorobou nebo suchého či trouchnivějícího. Datlíci bubnují téměř po celý rok, nejintenzivněji od III. do V., volání má 3 vrcholy – v době toku, při odchovu mláďat a na podzim v X.

Celkové rozšíření

Datlík tříprstý obývá souvislý areál v severní Evropě od Skandinávie po Ural (subspecie P. t. tridactylus) a středo- a jihoevropská pohoří – Alpy, Karpaty a balkánská pohoří až do severního Řecka a Bulharska (P. t. alpinus). Jeho početnost v Evropě je poměrně velká, 350 000–1 100 000 párů, avšak po odečtení hrubého odhadu ruské populace 300 000–1 000 000 párů zůstává pro zbývající část evropského areálu pouze 50 000–100 000 párů. Početné populace, každá s 15 000–20 000 páry, sídlí ve Finsku a Rumunsku a několik tisíc párů hnízdí v Bělorusku, Norsku, Rakousku a Švédsku. V období 1970–1990 byl zaznamenán mírný pokles početnosti, který pokračoval v některých zemích i v období 1990–2000. Celkový trend však není známý. Na území členských států EU hnízdí celkem 41 000–60 000 párů, tj. pouze kolem 10 % evropské populace.

Rozšíření v ČR

V Čechách je největší hnízdní oblastí datlíka tříprstého Šumava. Menší populace sídlí také v Novohradských horách. Druh se dále nehojně vyskytuje také v Blanském lese a možná hnízdění jednotlivých párů jsou hlášena z Českého lesa a Brd. Od roku 2000 je datlík pravidelně zjišťován na Klínovci v Krušných horách. Na Moravě jsou hlavní oblastí Moravskoslezské Beskydy spolu se Vsetínskými vrchy a Javorníky. Jednotlivá pozorování jsou opakovaně hlášena z Jeseníků a možná hnízdění byla zaznamenána v Hostýnských vrších a Bílých Karpatech. Populace datlíka tříprstého v ČR je odhadována na 300–500 párů.

Ohrožení

Datlík tříprstý se v ČR vyskytuje ve 2 jádrových oblastech v celkové početnosti pouze několika set párů. Zejména na Šumavě nachází sice v současné době vhodné podmínky v rozpadajících se horských smrčinách, s postupujícím odumřením stromů a tím ubýváním potravní základny lze však očekávat pokles početnosti. Po orkánu Kyrill a odstranění jeho následků zaniklo na Šumavě několik významných lokalit (např. na vrcholech Knížecího stolce a Lysé v PO Boletice). Místy je datlík ohrožen postupnou likvidací příhodných biotopů, především těžbou a fragmentací porostů a odstraňováním odumírajících a odumřelých stromů při zdravotních probírkách.

Péče o druh

Pro ochranu a podporu tohoto druhu (zajištění dostatečné nabídky potravy a hnízdních možností) jsou důležitá následující opatření: přírodě bližší systém hospodaření směřující k věkové rozrůzněnosti porostů, minimalizace obnovních prvků, zmírnění fragmentace lesních porostů, preference výběrného způsobu hospodaření s nepřetržitou obnovní dobou, ponechávání jednotlivých doupných stromů, zlomů, vývratů, poškozených (především s hnilobou jádra), odumírajících a mrtvých stromů v porostech, ochrana zbytků lesů přirozeného charakteru nebo dlouhodobě neobhospodařovaných (smíšené a jehličnaté porosty, prioritně s příměsí jedle), zvláště pak ve vyšších nadmořských výškách.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.