O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

linduška úhorní (Anthus campestris)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

linduška úhorní (Anthus campestris)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

kriticky ohrožený (C1)

Směrnice o stanovištích

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Pták velikosti vrabce má horní část těla pískově hnědou, nad okem je výrazný bělavý proužek. Spodek těla je bělavý nebo na prsou bledě okrový. Ocas je poměrně dlouhý, způsobem pohybu může připomínat konipasa.

Hnízdním prostředím jsou místa stepního charakteru tzn. písčité nebo kamenitá plochy bez souvislého vegetačního krytu. U nás to mohou být vřesoviště, pole nebo např. výsypky hnědouhelných dolů.

Celkové rozšíření

Tento druh s palearktickým rozšířením v Evropě obsazuje hlavně její jižní a východní část. Na severu zasahuje jeho areál až na jih Švédska a do Pobaltí, vyskytuje se i v severním Německu a v Holandsku.

Těžištěm výskytu zůstává Středomoří a Balkán. Ve většině států západní a střední Evropy došlo od poloviny 20. století k poklesu početnosti. Mezi důvody je nejčastěji uváděna ztráta vhodného prostředí v důsledků intenzifikace zemědělství a celkové eutrofizace prostředí, zmiňují se i změny klimatu.

Rozšíření v ČR

V České republice byl tento druh vzhledem k nárokům na prostředí vždy dosti vzácný. Jediným pravidelným hnízdištěm jsou výsypky dolů v Podkrušnohoří a přilehlé stepní vrchy Českého středohoří. Hnízdívá nepravidelně i v Polabí a na jižní Moravě, výjimečně např. na Plzeňsku.

Druh vykazuje v poslední době silně klesající početnost, počet hnízdních párů v letech 1985 - 89 byl odhadnut na 40 - 80 (Šťastný, Bejček, 1993).

Ohrožení

Péče o druh

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.