O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

lejsek malý (Ficedula parva)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

lejsek malý (Ficedula parva)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Menší pták velikosti budníčka. Sameček je shora hnědý, na hlavě a kostřeci šedavý. Starší jedinci mají výrazně rezavě vybarvené hrdlo a prsa. Mladší samci i samice postrádají rezavou skvrnu a mají celkově méně nápadné vybarvení.

Nejčastějším hnízdním biotopem lejska malého jsou bukové lesy, přičemž hnízdní optimum pro něho představují bučiny v nadmořské výšce 500–800 m. Hnízdí také ve smíšených lesích s převahou listnatých dřevin v pahorkatinách a známý je i výskyt z nižších poloh z listnatých porostů s olšemi u vodních toků. Vyšší hnízdní hustota lejska malého bývá zjišťována ve starších lesích s přítomností nižšího stromového patra a výskytem pahýlů, odumřelých a poškozených kmenů a v blízkosti potoků a vlhčích míst. Na hnízdiště přilétají samci nejdříve až koncem IV. a začátkem V. Při průměrném vývoji počasí je většina samců kolem 15. 5. již na hnízdišti, kolem 20. 5. jsou obvykle samci spárováni a začínají stavět hnízda. Koncem V. většina samic snese 1. vejce, koncem VI. jsou obvykle vyváděna mláďata. Hnízdiště lejsek malý opouští a do asijských zimovišť odlétá během VIII. a IX.

Celkové rozšíření

Lejsek malý hnízdí zejména ve střední a severovýchodní části kontinentu, přičemž evropský hnízdní areál představuje nejméně polovinu areálu světového. Evropská populace je velmi početná, k roku 2000 odhadovaná na 3 200 000–4 600 000 párů, s nejvyššími koncentracemi soustředěnými ve východní Evropě. Více než 75 % (2 500 000–3 500 000 párů) hnízdí v Rusku, další početné populace se vyskytují na Ukrajině, v Rumunsku a Bělorusku. V letech 1970–1990 nezaznamenala evropská populace výrazné změny početnosti. Přestože byl v dalším období 1990–2000 zjištěn v několika státech její pokles, většina ostatních klíčových populací zůstávala stabilní, včetně silné ruské populace. Ve státech EU hnízdí přibližně 15 % evropské populace s nejpočetnějším výskytem v Rumunsku.

Rozšíření v ČR

Lejsek malý se v ČR vyskytuje roztroušeně až ostrůvkovitě, zejména v horských a podhorských oblastech, ale také v pahorkatinách a nižších polohách (např. v okolí Prahy a Brna). Centra výskytu jsou ve většině pohraničních pohoří. Ve vnitrozemí mezi hlavní oblasti výskytu v Čechách patří např. Křivoklátsko, Černokostelecko, Železné hory a na Moravě hlavně Českomoravská vrchovina, Drahanská vrchovina, Chřiby, Hostýnské vrchy a Oderské vrchy. V letech 2001–2003 byl výskyt lejska malého zjištěn v 28 % čtverců a početnost odhadnuta na 1 200–2 400 párů.

Ohrožení

Současný stav populace lejska malého v ČR lze považovat za příznivý. Hlavním ohrožujícím faktorem je likvidace vhodných hnízdních biotopů, tj. starších bukových nebo smíšených porostů s dostatečným zastoupením odumřelých nebo poškozených stromů, nebo nevhodné lesnické zásahy v takovýchto biotopech (prosvětlování porostů, odstraňování doupných stromů apod.).

Péče o druh

Optimální ochrana druhu souvisí se zachováním uvedeného typu prostředí a s vhodným lesnickým managementem. Na jádrových lokalitách s početným výskytem lejska malého je ideálním přístupem bezzásahový režim ve vybraných lesních porostech (dohodnutý např. v PO Krkonoše). Nelze-li takového režimu dosáhnout, je při lesnických zásazích nezbytné zachovávat zápoj vrchního stromového patra (tj. vyloučit prosvětlení) a ponechávat v porostech staré doupné stromy a jejich stojící části i dostatek ležících mrtvých kmenů.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.