O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Kategorie zákonné ochrany

Ohrožený

Červený seznam ČR

téměř ohrožený (NT)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Větší druh pěvce, jehož zbarvení se vyznačuje sexuálním dimorfismem. Samec má šedavou hlavu a kostřec, přes oči se táhne výrazná černá páska. Záda jsou červenohnědá, hrdlo bílé, zbytek spodiny těla světlý s růžovým nádechem. Samička je hnědá s vlnkováním na bocích a hrudi.

Hnízdním prostředím ťuhýka obecného jsou otevřené plochy s křovinami a keřovými pásy, lesostepní stráně, sady, vinice, okraje lesních porostů nebo lesní paseky s řidším mlázím. Přilétá koncem IV. až začátkem V., hnízdiště opouští v VIII. Hnízdí jednou do roka, v případě zničení hnízda probíhá náhradní hnízdění.

Celkové rozšíření

Ťuhýk obecný se vyskytuje téměř v celé Evropě, přičemž evropský areál druhu představuje 50 % areálu světového. Evropská populace je poměrně velká, 6 300 000–13 000 000 párů, s nejvyššími koncentracemi soustředěnými ve východní Evropě. Více jak polovina evropské populace hnízdí v Rusku a Rumunsku. V letech 1970–1990 byl zaznamenán pokles v celé Evropě, který v období 1990–2000 v některých státech pokračoval. Většina populací ve východní Evropě zůstala stabilní, u klíčové ruské populace byl však trend početnosti neznámý. V EU hnízdí přibližně 3 150 000–6 300 000 párů, tj. asi polovina párů hnízdících v Evropě.

Rozšíření v ČR

Ťuhýk obecný hnízdí na celém území ČR od nížin do hor s výjimkou souvislých lesních celků. Nepočetně, ale pravidelně, se v hnízdním období vyskytuje i v nejvyšších polohách. V letech 2001–2003 byl jeho výskyt hlášen ze 100 % čtverců a početnost odhadnuta na 30 000–60 000 párů.

Ohrožení

Populace ťuhýka obecného v ČR zaznamenala v posledních 20 letech mírný vzestup a z hlediska vývoje početnosti se v současné době nachází v poměrně příznivém stavu. Hlavní příčinou nárůstu početnosti může být omezení zemědělské velkovýroby po roce 1989, na vývoj početnosti hnízdící populace však mohou mít významný vliv i stávající podmínky na afrických zimovištích. Následkem snížení používání chemických prostředků v zemědělství a rozšířením neobdělávané půdy se patrně zlepšily podmínky pro výskyt ťuhýka v dříve intenzivněji obhospodařované krajině. V současné době je však v souvislosti s další intenzifikací zemědělství a zarůstáním neobdělávaných ploch náletovými dřevinami ťuhýk opětovně ohrožen ztrátou hnízdního i potravního biotopu.

Péče o druh

Pro další udržení druhu v příznivém stavu je proto nezbytné zachovat optimální podmínky současných hnízdišť, zamezit jejich degradaci (plošné vysekávání a vypalování křovin) a podporovat diverzitu zemědělské krajiny.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.