O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

orel královský (Aquila heliaca)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

orel královský (Aquila heliaca)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha I

Bernská úmluva

příloha II

CITES

příloha I

Ekologie a biologie

Statný černohnědě zbarvený orel se světlým temenem a týlem. Na lopatkách mají staří ptáci bílou skvrnu. Část populace přezimuje, mladí ptáci jsou tažní jihovýchodním směrem. Hnízdo bývá umístěno na stromě (obvykle v nejvyšších větvích koruny) na okraji souvislého porostu, ve stromořadí nebo na solitérním stromě v otevřené krajině. Na Moravě byla hnízda na dubu (9), topolu (5) nebo borovici (1), ve výškách 18–34 m. Orel královský loví v zemědělské krajině. Potravu vyhlíží z vyvýšeného místa nebo za letu nad poli a loukami, popřípadě ji sbírá chůzí po zemi. Ze stávajících jihomoravských hnízdišť zalétá za potravou do vzdálenosti zhruba 10 km.

Celkové rozšíření

Orel královský, celosvětově ohrožený druh, se vyskytuje pouze ve východní a jihovýchodní Evropě. K roku 2000 byla jeho evropská populace odhadnuta na 850–1 400 párů, z toho zhruba 70 % v Rusku. Na členské státy EU připadalo mezi cca 110 a 150 páry. Aktuální informace dokládají vzestup početnosti.

Rozšíření v ČR

Orel královský dosahuje v České republice severozápadní hranici areálu. Jedinou hnízdní oblastí je Soutok na jižní Moravě, kde orel královský poprvé úspěšně zahnízdil v roce 1998 a od té doby tu hnízdí v počtu 1–3 párů. Zatímco na Moravě jsou pozorování orlů královských poměrně častá, z Čech jsou uváděna pouze 3 zastižení a další výskyt byl zaznamenán v roce 2007, zastižením mladého jedince na Královéhradecku kroužkovaného na Slovensku.

Ohrožení

Přestože orel královský je celosvětově ohroženým druhem a druhem uvedeným v příloze I směrnice o ptácích a hnízdí v ČR již 10 let většinou pouze ve 2 párech, není zvláště chráněným druhem ani předmětem ochrany ptačí oblasti. Praktické zajištění ochrany orla královského je komplikováno častým přemísťováním hnízd a jejich nestabilitou (staví je nejčastěji na úplném vrcholku stromů v tenkých větvích). Několikrát došlo k vypadnutí mláďat z hnízda, popř. i zřícení celého hnízda nebo dokonce stromu. Stále se nedaří zabránit rušení, zejména lesními pracemi, na hnízdištích, jak ukazuje přehled příčin neúspěšných hnízdění. Pro dlouhodobě malou populaci orlů královských může být nebezpečný každý úhyn, který může být způsoben nezákonným zásahem (používání otrávených návnad, zástřely dravců) či kolizí s elektrickým vedením, případně větrnou elektrárnou. Tím spíše, že ptáci využívají i přilehlá území Slovenska a Rakouska.

Péče o druh

I když malý počet párů ve spojení s uvedenými ohroženími nezaručují existenci orla královského na území ČR, opakovaná pozorování druhu v dalších oblastech jižní Moravy dávají naději, že by se druh mohl dále rozšířit. Tento druh je již zařazen do návrhu novely Vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.