O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůCévnaté rostliny

svízel sudetský (Galium sudeticum)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

svízel sudetský (Galium sudeticum)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

Vzácný (R)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Svízel sudetský má těžiště výskytu v rozmezí 650-880 m n. m. ve Slavkovském lese a 1000-1300 m n. m. v Krkonoších. Roste na dvou odlišných substrátech: v CHKO Slavkovský les je vázán na mělkou půdu hadcových skalek a jejich okolí, v Krkonošském národním parku se vyskytuje na vlhkých bazických skalách a sutích - na vápencích a erlanech, v Polsku též na čediči a porfyritické žule. Vyhledává otevřená skalní stanoviště a nesnáší přílišné zastínění. Svízel je vytrvalý druh, který se množí především generativně. Kvete ve Slavkovském lese od června do července, v Krkonoších od července do srpna. Je opylován hmyzem, plody jsou tmavě hnědé dvounažky. Vegetativní rozšiřování rozrůstáním krátkými oddenky je omezené.

Celkové rozšíření

Svízel sudetský je neoendemit Čech, jeho lokality přesahují v oblasti Krkonoš do Polska.

Rozšíření v ČR

V České republice existují dvě izolované oblasti výskytu - Krkonoše, kde svízel sudetský roste na třech lokalitách, a Slavkovský les, kde bylo doposud zjištěno devět lokalit. Historicky je druh uváděn i z Jeseníků z Velké Kotliny, jeho výskyt zde nebyl v posledních letech ověřen, i jeho bývalá naleziště jsou navštěvována.

Ohrožení

Dvě krkonošské lokality leží na exponovaných stanovištích karů, která jsou neustále narušována zvětráváním, pohybem sutě i sněhovými lavinami. Svízeli sudetskému to zřejmě vyhovuje a jeho populace čítající stovky jedinců jsou zde stabilní. Pouze na třetí lokalitě (Rudník) byl pozorován mírný ústup v důsledku šíření třtiny rákosovité a zastínění smrkem, obdobný trend je i u západočeských populací ve Slavkovském lese. Zde je druh vázán na nezapojené porosty hadcových skalek, kde dochází v důsledku celkové eutrofizace prostředí k šíření expanzivnívních druhů, především třtiny chloupkaté a ostružiníků.

Péče o druh

Na lokalitách, které jsou ohroženy zarůstáním, je třeba odstraňovat konkurující druhy bylin (kosením třtiny nebo ručně vytrháváním). Dále je třeba vyřezávat nadměrně stínící dřeviny, především smrk. Také extenzivní pastva přispívá k rozvolnění drnu a zvýšení konkurenceschopnosti svízele. K upřesnění režimu managementu probíhá monitoring všech lokalit.a na vybraných plochách je studována dynamika populací.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.