O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMotýli

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Monovoltinní druh, imaga se vyskytují od května do července. Živnou rostlinou housenek v našich podmínkách je pouze čertkus luční, preferovány jsou rostliny rostoucí ve výrazných shlucích, obklopené nižší, nezapojenou vegetací. Housenky žijí gregaricky. Motýli se živí nektarem.

Celkové rozšíření

Euroasijský druh (zasahuje až do Koreje; v Evropě na jih až do severní Itálie), v celém svém areálu silně na ústupu.

Rozšíření v ČR

V Čechách a na Moravě vymřel na většině svých lokalit, v současnosti přežívají poslední populace na Karlovarsku a Sokolovsku.

Ohrožení

Ohrožení populací hnědáska chrastavcového spočívá především v zániku vhodných biotopů. Pro jeho přežití jsou klíčové - místa s krátkou vegetací (popř. narušeným drnem), kde roste čertkus, květnaté louky, vyšší vegetace (přenocování dospělců), křoviny (páření). Mozaika těchto stanovišť je zabezpečena pouze extenzivním využíváním vlhkých luk, které prakticky dnes není nikde prováděno a dosavadní biotopy jsou proto ohroženy zarůstáním, popřípadě v opačném případě intenzivním využíváním.

Péče o druh

V péči o konkrétní stanoviště druhu je negativně hodnoceno zarůstání náletem či invazními druhy, intenzifikace pastvy (trvalý pobyt zvířat na lokalitě apod.), celoplošná dvojí seč bez ponechaných dočasně neposečených enkláv, sečení v nevhodný termín, změny vodního režimu (meliorace), zmenšování rozlohy vhodných biotopů (výstavba, orba, skládky, skrývky), používání biocidů a hnojiv při obhospodařování travnatých biotopů a změny ve využívání biotopu (zalesnění, změna na intenzívní pastviny). Vhodné je k naopak udržovat extenzivní způsob využívání vlhkých luk vytvářející mozaiky jednosečných luk, pramenišť, lesíků a pastvin.

Literatura

Konvička M., Fric Z. a Hula V. (2006) Metodika monitoringu evropsky významného druhu hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia). Unpubl. 9 pp. MS, Praha: AOPK ČR. Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli české republiky: Rozšíření a ochrana I, II. 857 pp. SOM, Praha. Marhoul P. a Turoňová D. (eds.) (2007): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách. 201 pp. Praha: AOPK ČR.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.