O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůBrouci

kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Kovařík Limoniscus violaceus je striktně vázán na původní lesní listnaté porosty, často pralesního charakteru, chybí však na lokalitách periodicky zaplavovaných, písčinách, skalních svazích a v lesích s přerušeným kontinuem. Většina lokalit na našem území je v nadmořské výšce od 400-500 m n.m.

Larva se vyvíjí v dutinách listnatých stromů, preferuje staré stromy, v nich pak dutiny větších rozměrů ve spodní části kmene, chráněné proti dešti, avšak zároveň v kontaktu se zemní vlhkostí. Larva je nekrofágní, případně i aktivně loví. Její vývoj trvá déle než rok. Imago opouští dutinu velmi zřídka.

Celkové rozšíření

Limoniscus violaceus je rozšířen v západní a střední Evropě (Anglie, Francie, Navarra, Německo, Polsko, Rakousko, Dánsko, Česko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko). Historické údaje z první poloviny dvacátého století potvrzují jeho výskyt v jižní Evropě (Rumunsko, Chorvatsko, Bosna). Nově byl zjištěn v Řecku a Anatolii.

Rozšíření v ČR

V České republice je jeho výskyt znám z 23 faunistických čtverců, roztroušených po celém území ČR. Ty představují 18 lokalit, ovšem z nich pouze u 10 z nich je možno hovořit o potvrzeném výskytu.

Ohrožení

Patří k celoevropsky ohroženým druhům, jeho výskyt je v současnosti omezen na malé enklávy zachovalých lesních porostů, často na svazích a proto stranou lesnického využití. Příčiny ohrožení jsou podobné dalším ohroženým stenoekním lesním druhům - jejich úbytek souvisí s přeměnou dřívějších přirozených porostů na hospodářské lesy, popřípadě s devastujícími způsoby těžby. Limoniscus violaceus vyžaduje velké množství vhodných dutinových stromů, z nichž osidluje pouze některé. Hlavní příčinou ohrožení je tedy především odstraňováním těchto stromů, z důvodu nepříznivé věkové struktury porostů, které by vedlo v budoucnu k absence vhodných stromů.

Péče o druh

Principy péče o druh jsou rozdílné podle typu lokality. V případě lokalit víceméně přirozených je nutné zachovat lokalitu přirozenému vývoji. U lokalit jako jsou obory je vhodné zajistit věkovou a prostorovou diferenciaci a zvýšit zásobu mrtvého dřeva. Doporučeníhodnými doplňky péče jsou prodloužení obmýtí a neošetřování poranění stromů.

Literatura

Mertlik J. Limoniscus violaceus (Müller, 1821) (Coleoptera, Elateridae). In litt.

Zach P., 2003. The occurrence and conservation status. of Limoniscus violaceus and Ampedus. quadrisignatus (Coleoptera, Elateridae) in. Central Slovakia. 12-16. In: Bowen, C. (ed.) Proceedings of the second pan-European conference on saproxylic beetles, Royal Holloway, University of London, 25th 27th June 2002.

Peoples´ Trust for Endangered Species, 77 pp. www.ptes.org/events/conferences/documents/Peter%20Zach.pdf

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.