O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůBrouci

roháč obecný (Lucanus cervus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kategorie zákonné ochrany

Ohrožený

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Roháč obecný, největší evropský brouk, je obyvatelem doubrav a smíšených lesů, který proniká i do vhodných městských parků. Dává přednost teplým nížinným lesům, ale místy vystupuje i do vyšších poloh.

Samice kladou vajíčka do trouchnivějících kmenů, klád a pařezů, vývoj je v našich podmínkách víceletý (3-5 let), larvy se živí trouchnivějícím dřevem. Dospělí brouci se obvykle líhnou již na podzim a přezimují v kukelních komůrkách , v přírodě se objevují od května (výjimečně v teplých letech již od konce dubna) do srpna, maximum výskytu spadá do června a července. Přes den je brouky možné nalézat na kmenech a v korunách stromů, pozdě odpoledne a večer (při teplém počasí) létají v korunách stromů. Imaga se živí listím dubů, samce láká ronící míza.

Celkové rozšíření

Roháč obecný je západopalearktický druh rozdělený do několika poddruhů. Nominátní poddruh je rozšířen pouze v Evropě, od severní poloviny Pyrenejského poloostrova a jihovýchodní Anglii, přes Francii, Německo, Benelux, Švýcarsko, Rakousko, Česko a Slovensko, Maďarsko, Polsko a Litvu, jižní Skandinávii, Ukrajinu a Bělorusko a evropské Rusko, po Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a severní Srbsko a Albánii a severní část Itálie. Pravděpodobně vymřel v Dánsku a v Lotyšsku.

Rozšíření v ČR

V České republice byl rozšířen v listnatých lesích po celém území, v současnosti je však jeho výskyt lokalizován do několika oblastí, z ostatních pak vymizel. Nejhojněji se vyskytuje na jižní Moravě, v dalších oblastech ČR je rozšířen ostrůvkovitě, poměrně častý je v severozápadních a středních Čechách.

Ohrožení

Roháč obecný je ohrožen především nevhodným lesním hospodařením. Druh potřebuje k vývoji rozsáhlejší listnaté lesy s dostatkem starých stromů, pařezů a trouchnivějících kmenů. Jehličnaté monokultury znemožňují vývoj druhu. Proto lze často roháče nalézt ve starých parcích, kde nalézá vhodné podmínky. Hlavním ohrožujícím faktorem je odstraňování starého dřeva, především vytrhávání pařezů a orba pasek. Odchyt jednotlivých kusů sběrateli nemůže populace druhu ohrozit, negativní vliv by snad mohl mít pouze hromadný (ve stovkách - tisících kusů) a pravidelný odchyt na plošně omezených lokalitách. Naproti tomu přezvěření černou zvěří, která může vyhledávat larvy a aplikace insekticidů může ohrozit existenci populací velmi významně.

Péče o druh

Pozitivní pro tento druh je výběrné lesní hospodaření s ponecháním skupin starých listnatých stromů jako výstavků. Minimální požadavky péče jsou pak: ponechávání pařezů, snížení plochy pasek, neprovádění orby pasek a preference přirozené obnovy, popř. obnova kotlíkovou metodou. Ideální formou lesního hospodaření je udržování tvaru středního lesa kombinovaného původu, jak výmladného, tak semenného, s víceletou strukturou. Nižší etáž by měla mít kratší dobou obmýtí, ponechanými výstavky (20-50/1 ha) pak dlouhé obmýtí až cca 200 let, případně trvalé ponechání. Jeho výskyt ve městských parcích (popř. zahradách je vhodné podpořit ponecháváním pařezů a starých stromů, popř.: používáním dubových neimpregnovaných obrubníků.

Literatura

Baraud J., 1993. Les Coléopteres Lucanoidea de l'Europe et du Nord de l'Afrique. Bull. mens Soc. linn. Lyon, 62, 2: 42-64.

Korbel L., 1992. Roháč obecný. 88-89 in: Škapec L. (ed.) :Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR. 3. Príroda, Bratislava.

Lucanus cervus - Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce

http://www.iop.krakow.pl/pckz/opis.asp?id=133&je=pl

Working Group on Iberian Lucanidae: Biology of the Stag Beetle. De lo poco conocido y lo mucho por conocer.

http://entomologia.rediris.es/gtli/four/e/bioluen2.htm

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.