O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůBrouci

tesařík alpský (Rosalia alpina)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

tesařík alpský (Rosalia alpina)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

kriticky ohrožený (C1)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

V našich podmínkách je tesařík alpský vázán především na buk, ale je hlášen z řady dalších druhů dřevin. Je spíše druhem horským, rozšířeným od 600 m výše. Optimum však není dáno hypsograficky, ale klimaticky a fytocenologicky. Preferuje zachovalé, bukové lesy pralesního charakteru, zvláště teplé, jižní svahy. Vývoj, minimálně tříletý, probíhá v polosuchém až suchém dřevě větví a kmenů buků.

Imaga kladou vajíčka do zasychajícího nebo čerstvě zaschlého dřeva stojících pahýlů, zlomených stromů nebo větví. Larvy žerou ve dřevě, poslední larvální instar přezimuje a kuklí se koncem května a v červnu nehluboko pod povrchem dřeva. Imaga žijí od začátku června až do září, s maximem v červenci a jsou aktivní zvláště za teplého, slunného počasí.

Celkové rozšíření

Nominátní poddruh je znám z jižní, střední a jižní části severní Evropy, západní Sibiře, Krymu, Kavkazu a Zakavkazí a Atlasu. Poddruh Rosalia alpina syriaca je znám ze Sýrie, Palestiny, jihovýchodního Turecka, jihozápadního Íránu.

Rozšíření v ČR

V České republice na mnoha dřívějších lokalitách pravděpodobně vyhynul, recentně znám z okolí Bezdězu, Bílých Karpat a Chřibů.

Ohrožení

Jako příčiny vymizení tohoto druhu jsou udávány: změna skladby lesů (výsadba smrkových monokultur), plošná těžba starých bukových porostů. (v mladém, stejnověkém a zdravém bukovém porostu nemá druh vhodné podmínky), odstraňování "nemocných" stromů, souší a zlomů z bukových lesů. Jako velmi nebezpečný faktor je uvažován specifický způsob těžby v bukových lesích, kdy dřevo vytěžené v zimě a na jaře a zůstává v lese až do léta. Toto dřevo působí na samice jako atraktant a jeho odvozem i s vajíčky je ničena většina populace.

Péče o druh

Pro přežití druhu je nutné zachovat lesní porosty ve stávajícím složení, tj. charakteru přirozených bučin s omezeným lesním hospodařením. Porost by neměl být zbavován přirozeně padlého dřeva, souší a zlomů. V případě výjimečné těžby je nutno vytěžené dřevo ihned odvést z míst těžby. V případě plošně rozsáhlejších lokalit je vhodné management modifikovat na jádrové zóny a jejich okolí.V okolí je pak vhodné upravit lesní hospodaření směrem k nižší intenzitě, tj. s dostatečným počtem vhodných stromů určených k ponechání samovolnému vývoji, těžbu provádět pouze nahodilou, výběrným způsobem, s obnovou kotlíkovou metodou.

Literatura

Sláma M. E. F., 1998: Tesaříkovití - Cerambycidae České Republiky a Slovenské Republiky (Brouci - Coleoptera). Vl. nákl., Krhanice.

Vávra J. Ch., 2005. Metodika monitoringu evropsky významného druhu – Tesařík alpský (Rosalia alpina). 9 pp. Unpubl. MS, Praha: AOPK ČR

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.