O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůBrouci

prahlec červenoštítý (Phryganophilus ruficollis)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

prahlec červenoštítý (Phryganophilus ruficollis)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Pralesní relikt, archaický druh preglaciálu přežil jen na klimaticky a fytocenologicky charakteristických, horských biotopech. Vyskytuje se v přírodně bohatých, původních horských pralesích, všude velmi vzácně.

Larvy jsou mycetofágní, žijí pod kůrou v mrtvém, trouchnivém dřevě starých kmenů, především buku a dubu, jejich vývoj je 2-3 letý, přezimují larvy i kukly. Imaga se vyskytují od května do července, na různých listnatých stromech, převážně pod odchlípenou kůrou stojících pahýlů nebo zlomených kmenů starých stromů.

Celkové rozšíření

Eurosibiřský druh zasahující až do Japonska, označovaný rovněž za boreoalpína. Ve střední Evropě je známý z Bavorska (pouze staré údaje), Rakouska, Polska, Ukrajiny a Slovenska, v jižní Evropě zasahuje do Banátu, Bosny a Chorvatska. V současnosti jsou známy nálezy z Polska a z jedné lokality na polsko-slovenské hranici.

Rozšíření v ČR

Z České republiky jsou známy pouze staré nálezy (poslední z padesátých let 20. století) z Moravskoslezských Beskyd. Jeho výskyt v současnosti však není vyloučen.

Ohrožení

Příčiny ohrožení tohoto celoevropsky kriticky ohroženého druhu jsou podobné dalším ohroženým stenoekním lesním druhům - jejich úbytek souvisí s přeměnou dřívějších přirozených porostů na hospodářské lesy, popřípadě s devastujícími způsoby těžby.

Péče o druh

Potenciální lokality výskytu druhu (dosud zachovalé pralesy v Moravskoslezských Beskydách) by měly být ušetřeny všech těžebních zásahů.

Literatura

Vávra J.Ch., 2001. Návrh národního seznamu území „Special Areas of Conservation“ pro druh Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) (Coleoptera, Melandryidae) v České republice. MSc. Non publ. depon. in AOPK ČR, Praha

Phryganophilus ruficollis - Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce

http://www.iop.krakow.pl/pckz/opis.asp?id=54&je=pl

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.