O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMihule

mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

téměř ohrožený (NT)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Mihule ukrajinská je stejně jako mihule potoční (Lampetra planeri) neparazitickým druhem a vyhledává potoky s štěrkokamenitým a štěrkopísčitým substrátem. Larvy (zvané minohy) žijí v jemných náplavech v slabě proudících místech toku. Slepé minohy se živí rozsivkami, řasami a detritem, dospělci potravu nepřijímají. K metamorfóze, kdy se z larev stávají plodní dospělci, dochází po 4–5 letech. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou.

Celkové rozšíření

Areál rozšíření pokrývá značnou část východní Evropy i zakavkazské oblasti spadající do úmoří Jaderského, Egejského, Azovského, Baltského a Černého moře.

Rozšíření v ČR

V České republice žije malá populace mihule ukrajinské pouze v povodí řeky Moravy v potoce Račinka u Velkých Losin.

Ohrožení

Velmi izolovaná populace v Račince je snadno zranitelná jakýmkoliv negativním zásahem. Každé narušení této nestabilní populace může vést k vymizení mihule ukrajinské z našich vod. Nevhodné úpravy koryta, nedostatek vhodných náplavů pro život larev a nevhodná rybí obsádka mohou pro tento druh znamenat velké ohrožení.

Péče o druh

Druh patří mezi kriticky ohrožené živočichy především pro svou minimální početnost. Je zapotřebí přísně chránit obývaný biotop a případně umožnit jeho další rozšíření vhodnými úpravami, po kterých se vytvoří více vyhovujících stanovišť. Je nutné vyvarovat se především zahlubování toků, zpevňování koryt a těžby jemných náplavů.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.