O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMěkkýši

vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

závislý na ochraně (CD)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Svým výskytem je druh vázán na mokřadní otevřené biotopy s výskytem Carex sp. a Schoenus sp. a prameništní dostatečně vápnité močály a slatiny, kde žije mezi rostlinnými zbytky a v trsech rostlin. Stanoviště se většinou nacházejí na mírně se svažujících plochách a bývají často plošně omezená (pouze několik m2). Svou vazbou k substrátu je řazen mezi kalcifilní druhy.

Vrkoč Geyerův je hermafrodit, nicméně v některých populacích byla zaznamenána partenogeneze. Lze jej považovat za ozimý druh. Vajíčka se vyvíjejí po dobu dvou týdnů. Jedinci pohlavně dospívají v létě téhož roku, přičemž nejvyšší počty juvenilních stádií bývají zaznamenány na podzim. Mohou se dožívat více než jednoho a méně než dvou let. Živí se epifytickými řasami a bakteriemi na vegetaci a rozkládajícím se organickým materiálem pocházejícím z rostlin.

Celkové rozšíření

Jedná se o významný boreo-alpínský druh, pro Evropu zřejmě endemický. Vyskytuje se zejména v severní Evropě, dále v severozápadní části Ruska, Švýcarských a Rakouských Alpách, Britských ostrovech, Irsku, Polsku a Slovensku.

Rozšíření v ČR

V České republice se vrkoč Geyerův vyskytuje na jediné známé lokalitě v oblasti PP V dubech na území CHKO Český ráj, kde je stanoviště lokalizováno na svahovém prameništi.

Ohrožení

V současnosti se jediná známá populace vyskytuje pouze v korytě strouhy, která představuje odhadem 10 m2 souvislé plochy. V bezprostředním okolí prameniště se vyskytují slatinné louky, skýtající možnost udržení vápnomilných druhů, vázaných na otevřené, podmáčené biotopy. Hlavní příčinou ohrožení je v tomto případě nevyhovující vodní režim, jež byl v minulosti narušen nevhodnými melioračními zásahy do stanoviště.

Péče o druh

V prvé řadě je důležité zachovat existující hydrologický a pastevní režim na stanovišti (v současné době celoroční pastva oborovou zvěří – mufloni), případně přistoupit k pravidelnému ručnímu kosení vegetace náhradou za pastvu. V období mimo vegetační sezónu, kdy jsou vrkoči zalezlí v půdě je vhodným opatřením rovněž pravidelné ruční odklízení napadaného a rozkládajícího se dubového listí, které negativně ovlivňuje pH v povrchové vrstvě půdního profilu, a to bez narušení svrchní vrstvy s tvorbou pěnovce. Na lokalitě je v neposlední řadě důležité zamezit případnému prohrnování a čištění koryta strouhy, v níž se populace vyskytuje.

Literatura

Beran L. 2004: Mapování druhů Vertigo moulinsiana a Vertigo geyeri v roce 2004. - Manuscript, depon. in AOPK Praha.

Hlaváč J. 2001: Vertigo geyeri Lindholm, 1925 – vrkoč Geyerův.- Manuscript, depon. in AOPK Praha.

Juřičková L. 2003: Vertigo angustior a Vertigo geyeri. - Manuscript, depon. in AOPK Praha.

Ložek V. 1993: Vertigo geyeri in Böhmen. – Mitt. dtsch. malakozool. Ges., 50/51: 53-54. Frankfurt a. M.

Pokryzsko B. M. 1990: The Vertiginidae of Poland (Gastropoda: Pilmonata: Pupilloidea) – a systematic monograph. – Ann. Zool., 43: 134-257. Warszava.

Speight M.C.D., Moorkens E.A., Falkner, G. (Eds.) 2003: Proceedings of the Workshop on Conservation Biology of European Vertigo species. – Heldia, Band 5, 7: 1-183. München.

Škapec L. a kol. 1992: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. – 3 Bezobratlí, Príroda, 160 s. Bratislava.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.