O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůBrouci

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Tesařík obrovský se vyvíjí především v dubu, pouze vzácně v jilmu a ořešáku, uváděn je i jasan a vrba, na jihu Evropy též jírovec maďal. Vyhledává zejména osluněné stromy na okrajích lesů, v alejích, prosvětlených porostech na svazích a solitérní stromy na loukách a pastvinách (výjimečně v intravilánech). Napadá hlavně starší živé stromy, vývoj probíhá pod kůrou a později ve dřevě kmenů i silných větví v korunách.

Délka vývoje je ca 3-5 let. V přírodě se dospělý brouk vyskytuje od konce května do srpna, maximum výskytu je od poloviny června do poloviny července. Brouci mají večerní a noční aktivitu, přes den se zpravidla zdržují v úkrytech a v korunách stromů.

Celkové rozšíření

Tesařík obrovský se vyskytuje od střední Evropy do Přední Asie, Středomoří a severní Afriky.

Rozšíření v ČR

Na území České republiky je tesařík obrovský vzácný a mizející druh, dnes poněkud hojnější pouze na omezených lokalitách v jižních Čechách a na jižní Moravě. V lokalitách v ostatních částech území ČR již většinou vyhynul nebo jsou nálezy velmi ojedinělé.

Ohrožení

Ohrožení tesaříka obrovského je především způsobeno upuštěním od tradičních způsobů lesního a pastevního hospodaření (střední a výmladkové lesy), které v lesích vedlo ke zvýšení zápoje korun a tím zastínění kmenů, na pastvinách pak k likvidaci solitérních stromů. Dále je ohrožen likvidací starých listnatých stromů, zejména dubů, na lokalitách výskytu. Na lesostepních lokalitách i v alejích přestavuje významný faktor ohrožení zarůstání náletem.

Péče o druh

Je nutno vyloučit odstraňování stromů vhodných k vývoji tohoto druhu, vhodné je rovněž zamezit koncentraci populace. Příliš početná populace na plošně omezené lokalitě může vést k rychlejší likvidaci vhodných stromů a tím i k zániku populace. Okolí jednotlivých stromů (aleje, hráze, skupiny solitérů) nesmí být zastíněny, např. náletem. Bez výhrad lze doporučit pouze odtěžení stanovištně nepůvodních dřevin. V případě obhospodařovaných porostů je nutno zachovat vhodné stromy, tj. staré duby a v okruhu cca 30 metrů dubové výstavky. Mimoto je nutné i zachování mrtvých stojících i padlých stromů na místě. Je vhodné uvažovat o převedení porostů na nestejnověké rozvolněné pařeziny se skupinami výstavků. V případě výskytu v původních biotopech lesostepních doubrav je vhodné jejich udržování v rozvolněném zápoji.

Literatura

Sláma M. E. F. 1998: Tesaříkovití - Cerambycidae České Republiky a Slovenské Republiky (Brouci - Coleoptera). Vl. nákl., Krhanice.

Čížek L. & Hauck D. 2006. Zprávy z monitoringu druhu Cerambyx cerdo.

Čížek L. (in litt.)

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.