O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůSavci

tchoř stepní (Mustela eversmannii)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

tchoř stepní (Mustela eversmannii)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Biotopem tchoře stepního ve většině areálu rozšíření jsou stepi, lesostepi až polopouště. Ve středoevropských podmínkách obývá tento druh zemědělskou krajinu s remízky, křovinatými mezemi a zarostlými roklemi.

Potravu tvoří zejména hlodavci (u nás v minulosti především sysli a křečci), ale i jiní drobní obratlovci a hmyz. Nory syslů, křečků a králíků využívá tchoř jako úkryt, někdy si také sám nory vyhrabává. Na lov se vydává především v noci. Samice rodí 8-10 mláďat, která dospívají ve stáří deseti měsíců. Na výchově potomstva se podílí i samec.

Celkové rozšíření

Palearktický druh. Areál rozšíření sahá od střední a východní Evropy přes Gruzii a jižní Rusko, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tadžikistán a Kirgizstán do Mongolska a Číny. V Evropě se vyskytují dvě hlavní populace oddělené karpatským obloukem. Západní populace zahrnuje Českou republiku, východní Rakousko, jižní Slovensko, Ukrajinu jižně od Karpat, Maďarsko, severní Srbsko a západní Rumunsko. Východní populace obývá severní Bulharsko, jižní Rumunsko, Moldávii, Ukrajinu, jihovýchodní Polsko, jih evropské části Ruska a navazuje na asijské populace.

Rozšíření v ČR

Ještě v 50. letech minulého století zaujímal areál druhu především nížiny Polabí, dolního Poohří, dolního Povltaví a jižní i střední Moravy, odkud pronikal i do dalších oblastí (jižní Čechy, Slezsko, Českomoravská vrchovina). Konkrétní zprávy o současném výskytu zcela chybí, subjektivně se zdá, že je druhem výrazně ubývajícím. Jeho ústup bývá dáván do souvislosti s vymizením sysla obecného (případně i křečka polního), jeho hlavní potravy.

Ohrožení

V 50. letech 20. století byl tchoř stepní rozšířen v nížinách celého státu a místy pronikal i do vyšších nadmořských výšek. V následujících desetiletích však došlo k výraznému úbytku tohoto druhu a k jeho mizení z většiny oblastí dřívějšího výskytu. Tento trend je dáván do souvislosti se změnami zemědělské krajiny a s poklesem početnosti sysla obecného a křečka polního. V současnosti je tchoř stepní kriticky ohroženým druhem.

Péče o druh

Vzhledem k nedostatku nezbytných údajů nejsou pro tento druh v rámci soustavy NATURA 2000 navrhována žádná území.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.