O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůŠtírci

štírek (Anthrenochernes stellae)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

štírek (Anthrenochernes stellae)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Jedná se o vzácně nalézaný druh štírka, žijící v tlejícím dřevě dutin starých listnatých stromů. V dutinách obývaných štírkem byla též zjištěna přítomnost ptačích či hmyzích hnízd. Jsou známy případy phoresie, která jim umožňuje šíření mezi jednotlivými dutinami a představuje tak zřejmě specializované, adaptivní chování. Funkčnost zvláštně zahnutého tvaru prstu pedipalp u samic a samců by se dala interpretovat jako morfologická adaptace k phoresii.

Celkové rozšíření

Nejvíce nálezů je známo ze Švédska. Mimo to se druh vyskytuje v Dánsku, Německu a Polsku.

Rozšíření v ČR

Z České republiky byl nález potvrzen pouze z území hlavního města Prahy. Poprvé byl tento druh zjištěn v roce 1998 na Císařské louce v dutině topolu ve výšce asi 12 m nad zemí, kde bylo nalezeno 20 jedinců. V roce 2004 byl štírek nalezen v dutině padlého stromu na Císařském ostrově. Obě stanoviště však zanikla a v současné době není známá žádná lokalita druhu.

Ohrožení

Vzhledem k vazbě druhu na dutiny starých listnatých stromů spočívá hlavní příčina ohrožení zejména v likvidaci starých stromů či alejí. Dalším významným faktorem může být vypalování a sanace dutin stromů.

Péče o druh

Stanoviště štírka Anthrenochernes stellae jsou kvalitní habitaty s výskytem mnoha jiných vzácných organismů. Péče o tento druh spočívá zejména v zamezení intenzivního obhospodařování a pro vývoj druhu je nutné zachovat stojící dutinové stromy, případně zamezit odstraňování silných větví s dutinami. V případě pokácení osídlených stromů je důležité ponechat je na místě po dobu alespoň jedné sezóny, aby mohli štírci osídlit jiná stanoviště.

Literatura

Andersen M. 1988: The pseudoscorpion Anthrenochernes stellae refound in Denmark. – Ent. Medd. 56 (3): 125 – 126. Drogla R. a Blick T. 1996: Rote Liste der Pseudoskorpione Deutschlands (Arachnida, Pseudoscorpiones). - Arachnologische Mitteilungen 11: 36-38.

Drogla R. a Lippold K. 1994: Neunachweise von Pseudoskorpionen in den neuen Bundesländern Deutschlands (Arachnida, Pseudoscorpiones). - Arachnologische Mitteilungen 8: 75-76.

Gärdenfors U. a Wilander P. 1995: Ecology and phoretic habits of Anthrenochernes stellae (Pseudoscorpionida, Chernetidae). - Bulletin of the British Arachnological Society 10: 28-30.

Lohmander H. 1939a: Zwei neue Chernetiden der nordwesteuropäischen Fauna. - Göteborgs Kunningliche Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles Handligar (5B) 6 (11): 1-11.

Lohmander H. 1939b: Zur Kenntnis der Pseudoskorpionfauna Swedens. - Entomologisk Tidskrift 60: 279-323.

Rafalski J. 1967: Zaleszczotki. Pseudoscorpionidea. - In: Katalog Fauny Polski, vol. 32 (1): 1-34. Polska Akademia Nauk: Warszawa.

Šťáhlavský F. 2001: Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Prahy. – Klapalekiana 37: 73-121.

Šťáhlavský F. a Ducháč V. 2001: Neue und wenig bekannte Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik. – Arachnol. Mitt. 21: 46-49.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.