O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRovnokřídlí

kobylka sága (Saga pedo)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

kobylka sága (Saga pedo)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Druh obývá lesostepní a stepní formace na stanovištích s řídkým travním porostem a na suchých půdách s jižní expozicí. Celý životní cyklus probíhá na stejném stanovišti. Kobylka sága je partenogenetický druh. Vajíčka klade do půdy, kde přečkávají zimu. Délka vývojového cyklu od vylíhnutí po smrt dospělce trvá 5-6 měsíců. Imaga žijí od července, případně srpna, do října, nymfy od května do srpna. Vyskytuje se jedna generace do roka. Druh je karnivorní, živí se rovnokřídlým hmyzem (pravděpodobně preferuje kudlanky). Přestože jsou kobylky bezkřídlé a nelétají, jsou schopny migrace (získávání potravy).

Celkové rozšíření

Od Pyrenejí přes jihovýchodní Evropu až po Sibiř a Kavkaz. Lokality na Slovensku a Moravě leží na severní hranici areálu tohoto druhu.

Rozšíření v ČR

Druh je znám pouze z jižní Moravy. Jako konkrétné oblasti výskytu jsou udávány Pavlovské vrchy, Pouzdřanská step, Znojmo a Kamenný vrch u Kurdějova.

Ohrožení

Stepní stanoviště jsou jako celek ohroženy především zarůstáním, které je přirozeným procesem v případě, že nedochází k pravidelné péči (kosení, pastva). V konkrétním managemetu daných biotopů, které obývá kobylka sága, je ale nutné zohlenit fakt, že právě vyšší vegetace a nízké keře představují pro tento druh obývaný mikrohabitat a vítaný úkryt. Ideálním biotopem je tedy step s místy vysokostébelnou vegetací a roztroušenými nižšími keři. Tohoto stavu lze nejlépe docílit cílenou extenzivní péči o stanoviště (doporučena mozaiková seč i pastva).

Péče o druh

V rámci péče o stanoviště kobylky se jednoznačně negativně hodnotí intenzivní pastva s plošným sečením nedopasků, plošné používání biocidů a hnojiv na lokalitách i v jejich okolí. Pozitivní je naopak extenzivní způsob hospodaření: (částečné) odstraňování náletových dřevin, regulace porostu a nelesní vegetace mozaikovitým sečením (jedenkrát ročně) nebo řízenou extenzivní pastvou (nutno ponechat na lokalitě několik nižších keřů do 1m výšky, které představují vítaný úkryt pro kobylky). Druh je schopen migrace, ale jen do určité míry, a proto je velmi citlivý ke změnám obývaného biotopu.

Literatura

Holuša J. & Kočárek P. (2007), Kobylka sága – zahájení monitoringu v České republice. Živa, LV (XCIII), 3: 124 -125 pp. Holuša J. (2006): Metodika monitoringu evropsky významného druhu kobylka sága (Saga pedo). Ms. 8 pp. (depon. in. AOPK ČR). Kočárek P., Holuša J. & Vidlička Ľ (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak republice České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 348 pp.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.