O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMotýli

okáč jílkový (Lopinga achine)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

okáč jílkový (Lopinga achine)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Jedná se o druh světlých a řídkých listnatých lesů, adaptovaný na dnes již zaniklé typy hospodaření, které udržovaly rozvolněnou strukturu jeho biotopů. Dnes jsou jeho obývaným habitatem především starší řídké porosty s převahou dubu, zápojem stromového patra 60-70 %, přítomným ale nikoli hustým keřovým patrem (5-10 %, nejčastěji 5-7 m vysoké keře zmlazující lípy), a bohatým ale nezapojeným bylinným patrem (50-80 %), na němž se zhruba z 50 % podílejí byliny (kontinentální teplomilné doubravy, panonské teplomilné doubravy a rozvolněné ekotony orchidejových luk a rozvolněných doubrav).

Celkové rozšíření

Okáč jílkový je eurosibiřský druh, který je rozšířen ostrůvkovitě od Pyrenejí přes Francii, střední a východní Evropu, severní Balkán a jižní Skandinávii, přes evropské Rusko a Sibiř (tzv. jižní lesní a lesostepní zóna) po Dálný východ, Sachalin, Kurily a Japonsko.

Rozšíření v ČR

V první polovině 20. století ostrůvkovitě v nížinných a pahorkatinách územích ČR. Současné rozšíření však představuje pouze zlomek původního areálu. Během druhé poloviny 20. století vyhynul v Čechách. Na Moravě byl v minulosti rozšířen více, do druhé poloviny 20. století však přežil pouze v několika málo oblastech. V současnosti přežívá jen na jihovýchodní Moravě.

Ohrožení

Ve většině evropských zemí v západní části areálu motýla byl zaznamenán drastický úbytek: druh vymřel v Belgii, Lucembursku a v Bulharsku, ve všech středoevropských zemích zanikla většina populací, v ostatních evropských včetně částí evropského Ruska a Finska a Lotyšska je rovněž silně ohrožen. Status ohrožení v asijské části areálu není znám.

Péče o druh

Druhu prospívá management udržující polootevřené uspořádání bohatě strukturovaných porostů s minimální akumulací dusíku v půdě (poslední podmínky lze dosáhnout intenzívním exportem živin - lesní pastvou, travařením, hrabáním steliva).

Literatura

Beneš J., a Konvička M. (2006) Metodika monitoringu evropsky významného druhu okáč jílkový (Lopinga achine). Ms. 7 pp. (depon. in. AOPK ČR). Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli české republiky: Rozšíření a ochrana I, II. 857 pp. SOM, Praha.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.