O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMotýli

modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Xerotermofil. Obývaným habitatem druhu jsou spásaná vřesoviště, pastviny a nízkostébelné stepi s jižní expozicí, na kterých se vyskytují plochy s nízkým a řídkým drnem. Živnou rostlinu dospělců i housenek představují různé druhy mateřídoušek (Thymus sp.) a dobromysl obecná (Origanum vulgare). Klíčový význam má pro zdárný vývoj larev má přítomnost mravenčích hostitelů na stanovišti. Univoltinní druh. Imága se vyskytují od konce června do první poloviny srpna. Vajíčka jsou kladena obvykle jednotlivě do ještě nerozvinutých vrcholových částí květenství mateřídoušek, případně dobromysly. Ve housenky čtvrtého instaru přecházejí přezimovat do mravenišť (obligátní myrmekofilie). Obvykle v podvečer opouštějí živnou rostlinu a nechají se odnést mravenci Myrmica sabuleti (méně M. scabrinodis) do části mraveniště určené k odchovu mravenčích larev, kterými se živí. Dospělí jedinci nejsou letci na dlouhé vzdálonost, a proto mají jen malou schopnost kolonizovat přilehlá stanoviště (průměrné přelety kolem 300 m). Malé populace (méně než 400 dospělců na 2500 hnízd hostitelských mravenců a hektar) mají tendenci periodicky vymírat a musí být znovu osídleny z blízkých kolonií.

Celkové rozšíření

Palearktický druh (sever Pyrenejského poloostrova, jih Británie, Francie, Itálie, střední Evropa, jih Skandinávie, Pobaltí, Balkán, Turecko, Kazachstán, jižní část evropského Ruska, Sibiř, Altaj po Dálný východ, Koreu a Japonsko). Vyhynul v Nizozemí a v Anglii, ovšem do Anglie byl úspěšně reintrodukován koncem devadesátých let 20.století.

Rozšíření v ČR

V minulosti - před intenzifikací zemědělství - býval všeobecně rozšířen po celém území státu od nížin do hor. Nyní přežívá na poslední hrstce lokalit. Více kolonií je již jen na Vsetínsku a v Bílých Karpatech, kde se místy udržela drobná rolnická hospodářství. Naopak ve středním Povltaví, na Křivoklátsku, bývalém VVP Ralsko, Podorličí, Pošumaví a Nízkém Jeseníku přežívají jen poslední malé a izolované kolonie.

Ohrožení

Druh ustoupil vinou ústupu od tradičních forem hospodaření. Intenzifikace zemědělské činnosti, meliorace a přeměna tradičních pastvin v polní kultury likvidují habitaty vhodné pro přežívání modráska černoskrvnného. Přežití housenky tohoto druhu je vázáno na péči hostitelských druhů mravenců. Na lokalitách výskytu je tedy nutné umožnit přežívání nejen dospělců motýla, ale i jeho larev.

Péče o druh

V péči o konkrétní stanoviště lze na základě známých údajů stanovit následující obecné zásady: Absence managementu je obecně hodnocena negativně. Vede k přirozeným změnám stanoviště (zarůstání), které se stávají problematické v případě, že se v okolí X0 – X00 metrů nenachází další vhodný habitat, který by zajistil přežití dané populace. Zalesňování lokalit má stejný dopad jako zarůstání v případě absence managementu a je proto hodnoceno negativně. Pozitivně je naopak hodnoceno zavedení pastvy ovcí a koz na stanovištích, případně jiný způsob zachování nízkostébelného porostu s trsy živných rostlin, kde mohou přežívat kolonie hostitelských mravenců. Plošné používání biocidů na lokalitách výskytu i v jejich okolí je jednoznačně hodnoceno negativně.

Literatura

Beneš J. a Kuras T., 2006: Metodika monitoringu evropsky významného druhu modrásek černoskvrnný (Maculinea arion). Ms. 9 pp. (depon. in. AOPK ČR). Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli české republiky: Rozšíření a ochrana I, II. 857 pp. SOM, Praha. Marhoul P. a Turoňová D. (eds.) (2007): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách. 201 pp. Praha: AOPK ČR.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.