O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMotýli

jasoň červenooký (Parnassius apollo)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

jasoň červenooký (Parnassius apollo)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

příloha II

Ekologie a biologie

Xerotermofil. Druh preferuje otevřené biotopy bez souvislého vegetačního krytu, jako výslunné skály, skalnaté výchozy, vyprahlé svahy a kamenité pastviny, často s jižní expozicí, porostlé nízkostébelnou nebo řídkou křovinatou vegetací. Univoltinní druh – výskyt imág na Štramberku od poloviny června do července. Vajíčka kladena jednotlivě na živné rostliny (různé druhy rozchodníků) či do jejich bezprostřední blízkosti. Housenka je aposematicky (výstražně) zbarvená. Přestože motýli obývají plošně ohraničená stanoviště, jsou značně mobilní. Za potravou přelétají z ranně sukcesních stanovišť a vyprahlých skal na blízká květnatá stanoviště.

Celkové rozšíření

Eurosibiřský. Ostrůvkovitě po celé Evropě od jižního Španělska přes celou Evropu včetně jižní Fennoskandie, Blízký Východ, Turecko, Střední Asie, jižnější část Sibiře po Jakutsko, Zabajkalí a Mongolsko.

Rozšíření v ČR

Jediným současným biotopem v ČR je soustava opuštěných i činných vápencových lomů ve Štramberku, kam byl druh repatriován v 90. letech 20. století.

Ohrožení

Dnes je druh omezen prakticky jen na vytěžené lomy, do budoucna bude nutné naplánovat rozšíření vhodných biotopů mimo ně, na úkor biologicky bezcenných lesních či lučních porostů v širším okolí Štramberku. Vzhledem k tomu, že druh je velmi mobilní, je současný plošně omezený výskyt motýla do značné míry způsoben ztrátou stanovišť z krajiny.

Péče o druh

Se stanovištními nároky druhu souvisejí hlavní příčiny ohrožení: motýl prakticky v celé Evropě ustupuje vinou ústupu od pastvy, následných sukcesních změn a zalesnění jeho stanovišť. Dlouhodobé přežití jasoně na jedině současné lokalitě v ČR je nemyslitelné bez managementu a především rozšíření tamních skalních stepí. Tyto požadavky je nutno začlenit nejen do péče o konkrétní lokalitu, ale i okolních biotopů, kde by druh mohl nalézt další vhodná stanoviště.

Literatura

Konvička M. a Beneš J. (2006) Metodika monitoringu evropsky významného druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo). Unpubl. 7 pp. MS, Praha: AOPK ČR. Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli české republiky: Rozšíření a ochrana I, II. 857 pp. SOM, Praha.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.