O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMotýli

lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

téměř ohrožený (NT)

Červený seznam IUCN

nejsou dostatečné informace (DD)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Druh využívá celou škálu stepních a lesostepních biotopů, výslunné lemy lesa, lesní louky, ale také ruderální porosty jako silniční a železniční náspy, periferie měst, staré zahrady, či opuštěné lomy, výsypky a haldy. Obecně lze tedy říci, že dospělce lze nejsnáze zastihnout na xerotermích a subxerotermních biotopech s různými kvetoucími rostlinami, housenky pak na suchých vysokostébelných porostech se solitérními či malými skupinami živných rostlin. Larvy žijí především na listech různých druzích vrbovek a pupalkách, zřídka kypreji vrbici. Dospělci motýlů preferují jako zdroj nektaru výrazně vonící druhy bylin, jako je například hadinec obecný či šalvěj. Lišaj pupalkový je univoltinní druh s výskytem na konci května a v červnu (dle nadmořské výšky). O populační ekologii tohoto druhu neexistují relevantní zdroje. Jedná se o velmi mobilní druh, který je pravděpodobně schopen velmi rychle reagovat na jakékoliv změny biotopů.

Celkové rozšíření

Západopalearktický druh. Od Pyrenejského poloostrova, přes západní a střední Evropu, Apeninský poloostrov, Balkán, Malou Asii, Blízký východ po východní Afghánistán, západní Čínu a západní část Sibiře. V evropské části areálu druh v posledních dvou dekádách expanduje: jednotlivé exempláře nalezeny v jižní Anglii, Holandsku, severním Německu a v severním Rusku (Petrohrad); nově osídlil belgické Ardeny.

Rozšíření v ČR

V 60.–70. letech 20. století byl zaznamenám výrazný ústup druhu z mnoha lokalit, v posledních dvou desetiletích se druh naopak šíří a to i do hor. V současné době se objevuje jak v Čechách (střední a západní), tak celé na Moravě. Jeho výskyt je většinou jen většinou lokální.

Ohrožení

V posledních desetiletích se u nás lyšaj úspěšně šíří a počet lokalit na území ČR přibývá. Druh v současné době není přímo ohrožený.

Péče o druh

Plošné zarůstání lokalit druhu náletem nebo umělé zalesňování je hodnoceno negativně, stejně jako používání biocidů na lokalitě i v jejím okolí. Management lokalit je nutné provádět mimo dobu výskytu vajíček i larev druhu.

Literatura

Konvička M., Hula V. a Beneš J. (2006) Metodika monitoringu evropsky významného druhu lyšaj pupalkový (Proserpinus proserpina). Unpubl. 5 pp. MS, Praha: AOPK ČR. Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli české republiky: Rozšíření a ochrana I, II. 857 pp. SOM, Praha.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.