O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMotýli

pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Druh nejčastěji obývá bylinné lemy nížinných řek, mezofilní a xerofilní křoviny, okraje panonských dubohabřin, paseky a světliny v lužních lesích; nejdůležitějšími stanovišti se v současnosti zdají být náspy železničních tratí, říční navigace a okraje silnic, staré opuštěné vinohrady a také lemy extenzivně obhospodařovaných trvalých zemědělských kultur. Larvy (striktně monofágní) se vyskytují na listech podražce křovištního. Imága sají nektar na řadě nektaronosných rostlin (např. plicníku a zběhovce). Univoltinní druh. Výskyt imág od dubna do počátku června. Chování ani populační biologie dosud nestudovány. Dospělci jsou pomalí letci, heliofilní a obvykle se nevzdalují ze stanoviště. Přeletující imága jsou však jednotlivě zastižena i dále od porostů podražce.

Celkové rozšíření

Pontomediteránní druh. Od východní Francie, přes Itálii, Balkánský poloostrov, na severu po Rakousko, Českou republiku a Slovensko; na východ po jižní část evropského Ruska a Malou Asii.

Rozšíření v ČR

Druh je rozšířen lokálně na jižní a jihovýchodní Moravě, z některých oblastí (např. okolí Uherského Hradiště, Brna či Ivančic) je však v posledních letech hlášena výrazná expanze na nové lokality. Ojedinělé nálezy v Čechách a na severní Moravě zcela jistě pocházejí z divokých introdukcí, stejně jako výskyt podražce.

Ohrožení

Pestrokřídlec se v současné době úspěšně šíří, jeho výskyt na území ČR není ohrožen.

Péče o druh

Druh je co do kvality obývaného biotopu poměrně nenáročný (viz výše). Limitujícím faktorem jeho výskytu je přítomnost živné rostliny larev.

Literatura

Konvička M. a Beneš J. (2006): Metodika monitoringu evropsky významného druhu pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena). Unpubl. 4 pp. MS, Praha: AOPK ČR. Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli české republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha. 857 str.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.