O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůKroužkovci

pijavka lékařská (Hirudo medicinalis)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

pijavka lékařská (Hirudo medicinalis)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

téměř ohrožený (NT)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha V)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

příloha II

Ekologie a biologie

Svým výskytem je pijavka lékařská vázána na mělké dobře prohřívané tůně, slepá stará říční ramena i neudržované rybníky bez intenzivního chovu ryb a s přítomností obojživelníků. Pijavka klade kokony s vajíčky do vlhké hlíny na břehu. Juvenilní stadia se paraziticky živí sáním krve, zatímco dospělí jedinci krví teplokrevných obratlovců. Dožívá se několika let.

Celkové rozšíření

Areál pijavky lékařské zahrnuje západní a jižní Evropu po Ural a země hraničící s oblastí severovýchodního Mediteránu.

Rozšíření v ČR

Výskyt druhu je recentně doložen z několika izolovaných lokalit jižní Moravy.

Ohrožení

Mezi hlavní příčiny ohrožení druhu patří necitlivé zásahy typu odstraňování emerzní či submerzní vegetace, která poskytuje pijavce úkryt, nešetrné odstraňování substrátu, ve kterém pijavky zimují, vysychání vhodných biotopů a zároveň intenzivní chov ryb.

Péče o druh

V rámci péče o druh je nezbytné zachování existujících hydrologických podmínek na stávajících lokalitách výskytu pijavky lékařské. Žádoucí je rovněž zamezení případnému necitlivému odbahňování či změně rybářského hospodaření.

Literatura

Sawyer R. T. 1986: Leech Biology and Behaviour.- Vol. 1-2. Clarendon Press, Oxford. Schenková J. & Košel V. 2005: Hirudinea (pijavice), pp. 67-68.- In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. Schenková J. 2005: Zpráva o výskytu pijavky lékařské (Hirudo medicinalis) na jižní Moravě. - Manuscript, depon. in AOPK Praha. Schenková J. 2007: Monitoring pijavky lékařské Hirudo medicinalis v roce 2007 – závěrečná zpráva. - Manuscript, depon. in AOPK Praha.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.