O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMěkkýši

hlemýžď zahradní (Helix pomatia)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

hlemýžď zahradní (Helix pomatia)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

-

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha V)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Hlemýžď zahradní obývá zejména otevřená, spíše vlhká stanoviště, převážně s vápnitým podložím, lesní biotopy, zahrady, kulturní plochy, travnaté a křovinaté biotopy převážně v nížinách. Příležitostně osídluje jako synantrop i vyšší nadmořské polohy.

Celkové rozšíření

Areál hlemýždě zahradního zahrnuje zejména střední a jihovýchodní Evropu, na západě sahá na území Francie a Anglie a na severu k pobřeží jižního Baltu.

Rozšíření v ČR

Na našem území se hlemýžď zahradní vyskytuje dosti hojně v teplejších nižších oblastech. Chybí v horských pásmech pohraničních hor, pokud se tam nevyskytuje synantropně.

Ohrožení

Hlavní příčinou ohrožení tohoto druhu by mohl být nadměrný necitlivý sběr jedinců v souvislosti s jeho zpracováním ke konzumaci. Lze předpokládat, že přiměřeným a dobře organizovaným sběrem nemohou být přírodní populace hlemýždě zahradního u nás ohroženy. Při vydávání povolení ke sběru jsou z tohoto důvodu v posledních letech doporučovány na našem území omezující podmínky. Jedná se o absolutní zákaz sběru v NP, NPR, NPP, PR (vyplývá ze zákona), v PP je žádoucí sběr výslovně zakázat. V CHKO povolovat sběr pouze ve 4., případně ve 3. zóně, a to především v nižších polohách, které jsou intenzivně obhospodařovány, a při dodržení dalších podmínek. Sběr jedinců s průměrem ulity větším než 30 mm (výkupny poskytují zpravidla sběračům speciální měrky) a s přihlédnutím k místním podmínkám povolovat sběr v období od poloviny dubna do konce května.

Péče o druh

V souvislosti s obavami negativního působení nadměrného sběru a výkupu jedinců hlemýždě zahradního na stabilitu populací druhu byl v některých oblastech ČR sběr dočasně omezen nebo zakázán úplně.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.