O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

parma obecná (Barbus barbus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

parma obecná (Barbus barbus)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

téměř ohrožený (NT)

Červený seznam IUCN

téměř ohrožený (NT)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha V)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Parma obecná je bentopelagický, potamodromní druh, obývající proudivé a dobře prokysličené úseky podhorských a nížinných řek. Vyhýbá se úsekům s bahnitým dnem a dává přednost místům s kamenitým a balvanitým dnem. Je charakteristickým a často i dominantním druhem parmového pásma ekologické klasifikace toků. Odtud parma vytahuje i do spodních úseků lipanového pásma, vyskytuje se však na příhodných místech i cejnového pásma. Parma obecná se zdržuje u dna, vyznačuje se převážně noční pohybovou a potravní aktivitou. Je společenskou rybou a často, zejména v době tahu na tření a během rozmnožování se shlukuje v početná hejna a migruje proti proudu toku. Při letních migracích se parma někdy dostává až do horských úseků osídlených pstruhem obecným a vrankou obecnou. V zimním období sestupuje z proudivých úseků do níže položených míst a shromažďuje se v hlubší a mírně proudící vodě tůní a větších mlýnských náhonů. Parma obecná ryje ve dně a obrací při získávání potravy kameny, tak je schopna přijímat a zhodnocovat i ty složky přirozené potravy, jež jsou ukryty pod kameny, a proto opomíjeny většinou ostatních druhů ryb. Potravou tohoto druhu jsou zejména larvy chrostíků, jepic, pošvatek, rostlinné části, měkkýši. Parma je představitel litofilních ryb neukrývajících jikry. Ke tření si vybírá kamenité dno, mírně až středně proudivých a mělčích úseků řek. Je dlouhověkým druhem.

Celkové rozšíření

Areál výskytu se rozprostírá v západní a střední Evropě a v jižní Anglii. Parma obecná chybí v Irsku, Skotsku, Skandinávii. Žijí na Balkáně, na Pyrenejském poloostrově, v Dněstru, Dněpru a Bugu.

Rozšíření v ČR

Parma obecná se vyskytuje v tekoucích vodách po celém území republiky v povodí Labe, Odry i Moravy.

Ohrožení

Mezi nejdůležitější negativní faktory pro výskyt parmy patří migrační neprostupnost tokům, znečištění vody, nevhodné úpravy koryta toku a nadměrné odběry vody - např. provoz MVE.

Péče o druh

Nutností při ochraně tohoto druhu je zachovat toky, v nichž se vyskytuje, ve stavu umožňujícím její dlouhodobou existenci. Je zapotřebí přísně chránit obývaný biotop a případně umožnit jeho další rozšíření vhodnými úpravami, po kterých se vytvoří více vyhovujících stanovišť.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.