O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

lipan podhorní (Thymallus thymallus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

lipan podhorní (Thymallus thymallus)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

téměř ohrožený (NT)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha V)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Lipan je bentopelagický druh obývající středně velké a velké vodní toky. Vyhovují mu především úseky, kde se střídá proud na mělkých prazích a brodech s klidnější hlubší vodou, případně i s tůněmi. V těchto místech je dno převážně kamenito-štěrkovité a písčité. Lipanovi vyhovují nekrytá otevřená místa ve vodě, nevyžaduje úkryty jako pstruh obecný. S narůstající velikostí vyhledává stanoviště s hlubší a proudivější vodou. I když lipan podhorní patří mezi chladnomilné ryby, s vysokým nárokem na obsah kyslíku ve vodě, snáší mírné organické znečištění a je rovněž odolnější vůči vyšším teplotám vody v letním období než pstruh obecný. V některých případech se u nás lipan přizpůsobil i životu ve stojatých vodách, kde se zdržuje převážnou část roku a vytahuje odtud pouze v době tření na trdliště do přítoků. Lipan je typickým bentofágem. Hlavní složku potravy tvoří především larvální stadia vodního hmyzu, na prvém místě jepic, chrostíků a pakomárů. Významnou složku potravy tvoří také náletový hmyz na hladině. Pouze největší jedinci žijí samotářsky a mají sklon k vytváření teritoria. Lipan je druh litofilní, zakrývající, resp. zahrabávajících jikry. Dno trdliště je tvořeno štěrkem, drobnými oblázky a pískem, pouze ojediněle i jemnějším substrátem.

Celkové rozšíření

Areál rozšíření lipana podhorního zaujímá větší část Evropy. Na východě tvoří hranici jeho přirozeného výskytu horský hřeben Uralu. Na západě se vyskytuje tento druh ve vodách Anglie a jižní části Skotska, chybí v Irsku. Ve Francii se vyskytuje v pramenné oblasti Loiry, v alpské části Rhôny a ve francouzské části povodí Rýna. Dále areál rozšíření lipana zahrnuje Německo, Dánsko, téměř celou část Skandinávského poloostrova včetně Finska. V Polsku se vyskytuje především v příbřežní severovýchodní části a dále v jižní části. Je rozšířen v České republice, na Slovensku, ve Švýcarsku, v severní Itálii, v Rakousku a ve vhodných vodách povodí Dunaje. Areál rozšíření lipana zahrnuje úmoří Severního ledového moře od řeky Tana na západě až po řeku Kary na východě, dále pak přítoky Bílého a Baltského moře. Žije v tocích horního a středního povodí Volhy. Dále je rozšířen v přítocích Kamy, v horní části povodí Uralu a v horní části povodí Dněstru. Chybí v povodí řek Dněpr, Don, Kubáň, na Krymu, Kavkaze, v Malé Asii a v Turkestánu. Lipan nežije též v jihozápadní Francii včetně povodí Garony, dále ve Španělsku, v Portugalsku a na Apeninském poloostrově. Na Balkáně se vyskytuje tento druh v přítocích Dunaje. Řeka Luča představuje nejjižnější výskyt tohoto druhu, ojediněle se vyskytuje i v přítocích nejsevernější části Jaderského moře (řeka Soča).

Rozšíření v ČR

Rozšíření lipana podhorního u nás zaznamenalo v průběhu doby značné proměny. V minulosti byl uváděn výskyt lipana v Labi, Úpě, Metuji, v Tiché a Divoké Orlici, Jizeře, Vltavě, Blanici, Lužnici, Nežárce, Odře. Lipan podhorní se nyní vyskytuje v tekoucích vodách, vzácně se přizpůsobil i některým stojatým vodám v povodí Labe, Odry i Moravy.

Ohrožení

Péče o druh

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.