O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

jeseter malý (Acipenser ruthenus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

jeseter malý (Acipenser ruthenus)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

nevyhodnocený (NE)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha V)

Bonnská úmluva

příloha II

Bernská úmluva

příloha III

CITES

příloha II

Ekologie a biologie

Jeseter malý je potamofilním, netažným, sladkovodním druhem a jen v severozápadní části Kaspického moře se zdržuje i v brakické vodě. Zdržuje se v korytě řeky, v jámách, při pobřeží jen u strmých břehů nad hlubokou vodou. Kalným vodám se vyhýbá. V době zvýšeného stavu vody, kdy se zakalení zvyšuje, stahuje se do hlubin a dočasně i do bočních průtočných ramen. Velmi zřídka se vyskytuje i v jezerech. Ve velkých údolních nádržích se zdržuje v úsecích, kde se ještě projevuje vliv přítoku. Tento druh žije jednotlivě nebo v menších skupinách, jen v době tření a zimování se sdružuje do velkých hejn. Živí se larvami a kuklami dvoukřídlého hmyzu, jepicemi, měkkýši, chrostíky a máloštětinatci. V době tření hejna jeseterů táhnou proti proudu na trdliště. Tření probíhá v proudnici toků. Jeseter malý je ve srovnání s jinými jeseterovitými krátkověkým druhem.

Celkové rozšíření

Areál rozšíření zahrnuje řeky vtékající do Černého, Azovského a Kaspického moře, vyskytuje se však i v systému Baltského moře (jezera Onega a Ladoga) a Barentsova moře (Severní Dvina), kam byl zřejmě introdukován. Dále žije v povodí Jeniseje, Obu, Pečory a Amuru. V Dunaji se vyskytoval pravidelně až k Pasovu, zřídka i výše k Regensburgu a Ulmu. Z tohoto úseku Dunaje táhl i do Salzachu až k Laufenu a do Isaru až k Landshutu.

Rozšíření v ČR

Ještě v roce 1966 se na Moravě se vyskytoval až k Suchohradu. Od druhé poloviny 90. let dvacátého století se objevují sporadické údaje o jeho možném výskytu v Dyji po Břeclav a v dolní části Moravy. Jeho budoucí výskyt je vysoce pravděpodobný, neboť vzhledem ke stálému vysazování do Dunaje jeho stavy rostou.

Ohrožení

Poněvadž je vysazován pod hrází vodního díla Gabčíkovo, jeho migrace je závislá prostupnosti tohoto vodního díla (např. plavebními komorami).

Péče o druh

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.