O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůObojživelníci

blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

téměř ohrožený (NT)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Blatnice preferuje lokality s lehkými písčitými půdami, často poblíž velkých toků. Vyskytuje se však i v zemědělsky využívané krajině v oblastech lehčích půd, v mokřadech a stepních lokalitách. Vyhýbá se lesnaté krajině a oblastem s tenkou vrstvou půdy nebo s těžkou půdou. K rozmnožování dochází většinou v malých a středně velkých vodních nádržích s hloubkou 30 až 100 cm a dostatečným množstvím vodních rostlin. Ve vodě se objevuje podle místních podmínek v dubnu až květnu. Páření blatnic stejně jako jejich vokalizace probíhá pod vodou. Šňůry s vajíčky zachycují samice na vodní rostliny. Larvy blatnic mohou dosáhnout neobvyklých rozměrů. V některých případech mohou přezimovat a metamorfovat teprve přístí rok. Mimo krátké rozmnožování žijí na souši a aktivní jsou pouze v noci. Den přečkávají v krytu, nejčastěji zahrabané v zemi až do hloubky 1 m. Stejným způsobem i přezimují.

Celkové rozšíření

Široce rozšířený druh, vyskytující se v Evropě s výjimkou Velké Británie, Pyrenejského poloostrova a většiny severní a jižní Evropy. Rozšířena od střední Francie až do Kazachstánu na východě. Na jihu zasahuje do Bulharska, na severu pak do Dánska, jižního Švédska a Estonska.

Rozšíření v ČR

Areál výskytu blatnice v ČR je značně roztříštěný. Souvisleji se vyskytuje pouze v Polabí a v rybničnatých oblastech. Značné rozšíření je zaznamenáno na Českomoravské vrchovině. Většina lokalit se nachází v nadmořských výškách do 500 m.n.m., pouze výjimečně je nacházena ve vyšších polohách. Maximální zjištěná nadmořská výška pro tento druh je 810 m n. m.

Ohrožení

Pro tento druh je velkým nebezpečím používání biocidů, zde o to větším, že blatnice obývá především intenzivně obhospodařované oblasti. Ohrožení však do značné míry souvisí i s rybničním hospodářstvím, neboť při přihnojování rybníků dochází k masovému úhynu pulců, kteří jsou mimořádně citliví na změnu kvality vody. Také regulací nížinných toků řek, zavážením písníků a menších rybníků dochází k likvidaci jejich stanovišť. Negativně působí i dlouhodobé vypuštění rybníků, např. při odbahňování. Do značné míry je pro blatnici dnes již nevýhodou její skrytý způsob života, neboť lokality výskytu nejsou podchyceny a k jejich likvidaci dochází i tam, kde by tomu bylo možné zabránit.

Péče o druh

Evidence rozmnožovacích vodních ploch je základem ochranářských opatření. Dosud zjištěným lokalitám je nezbytné zajistit právní i faktickou ochranu, zabránit hnojení rybníků a používání biocidů. Důležitý je management lokalit, zabraňující přílišnému zarůstání nebo zazemňování vodních nádrží. Úspěšné je i budování nových, dostatečně velkých nádrží.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.