O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůObojživelníci

skokan krátkonohý (Rana lessonae)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

skokan krátkonohý (Rana lessonae)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Skokan krátkonohý je ve srovnání se skokanem skřehotavým a zeleným méně vázán na vodní prostředí, mimo období rozmnožování žije i mimo vodu. Typickým stanovištěm jsou malé a mělké vodní nádrže, obvykle obklopené bažinatými loukami, rašeliništi, zaplavovanými lesy apod. Příležitostně se však vyskytuje i ve velkých vodních nádržích. Aktivní je za dne a můžeme jej ve velkém počtu nacházet na osluněných březích. Často žije ve smíšených populacích se skokanem zeleným, kdy slouží jako jeden z rodičovských druhů při hybridogenezi. Samička klade vajíčka v malých shlucích mezi vodní rostliny. Pulci metamorfují od konce července do září, vzácně mohou i přezimovat. Celkem trvá vývoj 3-4 měsíce. Mladé žabky nacházíme na vlhkých lukách v okolí rybníků ve velkém množství. Zimuje na souši, na jaře se objevuje na přelomu března a dubna, rozmnožování probíhá od konce května do začátku července. Sezónní aktivita končí v září.

Celkové rozšíření

Skokan krátkonohý je široce rozšířen od francouzského pobřeží Atlantiku k řece Volze na východě. Na jihovýchodě zasahuje k Dunaji. Chybí na Apeninském a Pyrenejském poloostrově.

Rozšíření v ČR

Česko leží uvnitř areálu rozšíření skokana krátkonohého. je tu rozšířen v souvislém pásu probíhajícím převážně jižnější polovinou. Hlavními oblastmi výskytu v ČR jsou západní Čechy, Českomoravská vrchovina, jižní část středních Čech a východní část jižních Čech. Lokality leží v nadmořských výškách 150-740 m, většinou ale v polohách nad 400 m. Ve vyšších nadmořských výškách tvoří skokan krátkonohý hlavní podíl ve smíšených populacích vodních skokanů, v nižších polohách je jeho podíl minimální. Jsou známy čisté populace. Důležitým klimatickým faktorem ovlivňujícím rozšíření skokana krátkonohého je teplota stanoviště.

Ohrožení

Místa rozmnožování jsou ničena fyzickou likvidací (zavážením, odvodněním), vypouštěním jedovatých látek, eutrofizací, nevhodným rybářským obhospodařováním (např. chov dravých ryb) a necitlivým odbahňováním rybníků.

Péče o druh

Ochrana spočívá především v ochraně míst vhodných k rozmnožování, v zachování vhodných biotopů, v citlivých vodohospodářských úpravách a zásazích a v nenarušování složitých genetických mechanismů ve smíšených populacích neuváženými transfery a reintrodukcemi.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.