O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůObojživelníci

skokan skřehotavý (Rana ridibunda)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

skokan skřehotavý (Rana ridibunda)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

téměř ohrožený (NT)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha V)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Skokan skřehotavý je převážně vodní, relativně teplomilný druh skokana, vyskytující se v ČR jak v pomalu tekoucích, tak stojatých vodách, převážně v nižších polohách. Obývá širokou škálu biotopů, často se vyskytuje ve velkých rybnících, řekách, kanálech a jezerech. Je aktivní během celého dne, v létě především ráno a večer. Žije ve vodě nebo v její těsné blízkosti. Po přezimování na dně opouští vodu obvykle až po skokanech zelených. Samci obhajují na hladině či na březích malé okrsky. Doba rozmnožování trvá od jara až do časného léta, vrcholí však v dubnu až červnu. Během rozmnožování samci skřehotají na vodní hladině v daleko slyšitelných žabích koncertech. Vajíčka jsou kladena ve velkých chomáčích mezi vodní rostliny. Pulci metamorfují od července do září, vzácně i přezimují. Mladí jedinci zůstávají ve vodě i po metamorfóze. Sezónní aktivita končí v říjnu až listopadu. Skokan skřehotavý přečkává zimu zahrabán do bahna na dně vod, jen výjimečně v úkrytech na suché zemi.

Celkové rozšíření

Skokan skřehotavý je široce rozšířen od východní Francie přes střední Evropu až k Uralu. Na sever zasahuje do Dánska, na jihu pak na Balkán. Nežije v severní části střední Evropy.

Rozšíření v ČR

Česká republika leží uvnitř areálu rozšíření druhu, který zde však žije pouze v nížinách nejteplejších oblastí. Je rozšířen ostrůvkovitě a jeho početnost výrazně klesá. Populace žijící v nadmořské výšce vyšší než 300 m jsou zcela ojedinělé. Výskyt je soustředěn zejména v Polabí a při dolních tocích větších řek. Kolem nich může také pronikat do chladnějších oblastí. V Polabské nížině může skokan skřehotavý vytvářet i čisté populace, ve vyšších polohách se pak vyskytuje ve smíšených populacích se skokanem zeleným. Vzácně se může vyskytovat i společně se skokanem krátkonohým.

Ohrožení

Místa rozmnožování jsou ničena přímou likvidací rybníků a tůní, regulacemi a úpravami toků, necitlivým odbahňováním rybníků a splachy z polí.

Péče o druh

Ochrana spočívá především v ochraně míst vhodných k rozmnožování, v zachování vhodných biotopů, v citlivých vodohospodářských úpravách a zásazích a v nenarušování složitých genetických mechanismů ve smíšených populacích neuváženými transfery a reintrodukcemi.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.