O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůObojživelníci

skokan zelený (Rana esculenta)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

skokan zelený (Rana esculenta)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

téměř ohrožený (NT)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha V)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Skokan zelený je vázán na vodní prostředí. Obývá stejné lokality jako oba rodičovské druhy. Vyskytuje se ve vodních plochách různých typů včetně malých rybníčků, velkých rybníků a jezer, stejně jako v pomalu tekoucích řekách a jejich ramenech. Skokan zelený tráví velkou část života u vody a ve vodě. Sezónní aktivita začíná v březnu a dubnu. Během rozmnožování, které probíhá od května do července, samci skřehotají na vodní hladině v daleko slyšitelných žabích koncertech. Samice kladou velké chomáče vajíček. Pulci metamorfují od srpna do září. Zimuje na souši nebo ve vodě, v závislosti na velikosti a hloubce obývané vodní plochy. Skokan zelený vytváří tři hlavní systémy populací (čisté populace „esculenta“ a smíšené populace „esculenta-lessonae“ nebo „esculenta-ridibunda“), které lze podle jejich kvality ještě dále dělit a klasifikovat.

Celkové rozšíření

Areál rozšíření zahrnuje Evropu od atlantického pobřeží severozápadní Francie po střední Povolží. Na severu zasahuje do Dánska, jižního Švédska a v Ruska k Finskému zálivu. Na jihu zasahuje do severní Itálie a na sever Balkánu zhruba v okolí toku Dunaje.

Rozšíření v ČR

V ČR se vyskytuje v nížinách a středních polohách do nadmořské výšky zhruba 700 m po celém území státu. Údaje o rozšíření ale obsahují pravděpodobně nejvíce skrytých nepřesností. Méně zkušení pozorovatelé mohli tuto formu velmi snadno zaměnit s mateřskými druhy, tj. skokanem krátkonohým a skřehotavým.

Ohrožení

Místa rozmnožování jsou ničena přímou likvidací rybníků a tůní, regulacemi a úpravami toků, necitlivým odbahňováním rybníků a splachy z polí.

Péče o druh

Ochrana spočívá především v ochraně míst vhodných k rozmnožování, v zachování vhodných biotopů, v citlivých vodohospodářských úpravách a zásazích a v nenarušování složitých genetických mechanismů ve smíšených populacích neuváženými transfery a reintrodukcemi.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.