O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůRyby

hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

nejsou dostatečné informace (DD)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Oproti ostatním druhům hrouzků žijícím v České republice, jimiž jsou hrouzek obecný (Gobio gobio) a hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri), obývá hlubší toky s nižší rychlostí proudění a tvrdým, písčitým nebo jílovitým dnem. Potravu tvoří především bentičtí živočichové a rozsivky. Dosahuje velikosti do 12 centimetrů. Dostatek poznatků o biologii druhu dosud chybí.

Celkové rozšíření

Areál hrouzka běloploutvého pokrývá část úmoří Černého a Kaspického moře. Vyskytuje se ve středním a dolním toku řeky Volhy, ve Vjatce, Kamě, Donu, Dněpru, Jižním Bugu a Dněstru, v dolním a středním toku Dunaje a jeho přítocích, v řece Moravě a v Tise. Byl nalezen také ve Visle pod Varšavou.

Rozšíření v ČR

Vyskytuje se v povodí Dunaje až do řeky Moravy a přilehlých toků na jihovýchodě našeho území, jimiž jsou především Dyje a Rokotná. V posledních lete byly také zaznamenány nové nálezy na Labi u ústí Liběchovky, u Neratovic a ve Střekově.

Ohrožení

Vzhledem k malému rozsahu poznání jeho nároků na prostředí nejsou známy ani konkrétní vlivy ohrožující jeho existenci, ale patří mezi ně bez pochyb regulace toků, stavba příčných neprůchodných stupňů i znečištění vod.

Péče o druh

Podle stávající legislativy není hrouzek běloploutvý chráněný, přesto patří mezi ohrožené druhy naší ichtyofauny. Na všech lokalitách, kde je znám výskyt druhu, je zapotřebí důsledně chránit vodní biotop jako celek s důrazem na zachování hlubokých partií toku s tekoucími úseky s nižší rychlostí proudění.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.